NHO Logistikk & Transport

Innhold

  • 3. jun 2021Kl. 13:00
  • Teams
  • Gratis for medlemmer

Region Øst vil avholde sitt årsmøte digitalt den 3. juni 2021. I samme anledning vil det arrangeres et interessegruppemøte med Bil-, Bane- og Toll-tematikk.

Kun påmeldte vil motta lenke til teams-møtet

Styret i Region Øst har sammen med administrasjonen i NHO LT besluttet å gjennomføre Årsmøtet 2021 digitalt.

I tilknytning til Årsmøtet vil foreningen arrangere et Interessegruppe Bil-, Bane- og Toll-møte. Det arbeides nå med programmet.

Innkalling til Årsmøtet ble sendt foreningens medlemmer 18. mai.

Se foreløpig program for interessegruppe-møtet nedenfor.

Interessegruppe Bil, Bane og Toll

Are Kjensli, adm. direktør i NHO Logistikk og Transport

Mobilitetspakke

Bompenger

 

Ole Hagen, næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport

Post-corona

Grønt landtransportprogram

Brexit

 

Camilla Raastad, advokat i NHO Logistikk og Transport/ Ole Kristian Gjørven, Tolletaten

Status omorganiseringsprosess Tolletaten

Status arbeid med sertifisering av tollmedarbeidere

 

Claus Haals, kompetanseleder i NHO Logistikk og Transport

Tollprosessene som driver for innholdet i den nye utdanningen i Tollbehandling?

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: