NHO Logistikk & Transport

Innhold

Interessegruppe Admistrasjon & Ledelse

 • 8. des 2020Kl. 12:30
 • Teams
 • Gratis for medlemmer

Region Øst inviterer til interessegruppemøte Administrasjon & Ledelse

Deler av programmet er klart og det er mulighet for påmelding

Arrangementet arrangeres på teams. Påmeldte vil motta link til arrangementet dagen før møtet.

Programmet er under utabeidelse, men bekreftede tema legges ut fortløpende nedenfor:

Program Administrasjon & Ledelse
 • Bransjens omdømme
 • Are Kjensli og Thor Chr. Hansteen
 • Mobilitetspakken fra EU
  Pakken berører tematikk som kabotasjeregelverk og markedsadgang, kjøre- og hviletid, sosiale forhold for sjåfører, og utsending av sjåfører for å ta transportoppdrag i et annet land enn der de hører hjemme. 

 • Leverandørregister
  Det arbeides med å få på plass et leverandørregister som skal bidra til bedre og lettere leverandøroppfølging. 

 • Arbeidsgruppen for økt trafikksikkerhet
  NHO Logistikk og Transport har opprettet en arbeidsgruppe som har som formål å sammen se på tiltak for å bedre trafikksikkerheten på vei. 

Bilde: Skjermdump saltenposten.no

 • Årets tariffoppgjør
 • Thor Chr. Hansteen

På overtid 21. august kom Norsk Industri og Fellesforbundet til enighet i frontfaget i årets lønnsoppgjør.

Utover høsten stod bransjene for tur etter at alle forhandlinger hadde blitt utsatt grunnet Covid-19. 

Etter meklingen knyttet til revisjon av godsoverenskomsten uttalte Are Kjensli føgende:

Det har vært en krevende mekling hvor begge parter jobbet konstruktivt for å finne en løsning. Når enighet ble oppnådd kl 02:00 i natt, opplever jeg at både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden satt med en blanding av å være delvis fornøyd og delvis skulle ønsket mer gjennomslag på enkelte punkter. Resultatet ligger innenfor rammen fra Frontfaget på 1,7%.

Foto: NHO Logistikk og Transport

 • Gjeldende smittevernsregler
 • Are Kjensli

Næringslivet har hatt tett dialog med myndghetene for å få klarhet i smittervernsregler som rulles ut med jevne mellomrom. Det har vært utfordrende å få oversikt, og vi med flere har etterspurt tydelighet. Vitkig for vår næring er selvsagt å understreke viktigheten av at godset kommer frem, og hvilke konsekvenser det vil få om det stopper opp.

Allikevel er vi klare på at vi til enhver tid skal følge de reglene som innføres og at bransjen må legge til rette for at dette til enhver tid etterleves.

Vi tar en gjennomgang av de reglene som gjelder.

 

Foto: Claudio Schwarz

 • Arbeidsgivers plikt for tilrettelegging
 • Camilla Raastad

Flere steder er hjemmekontor hovedregelen.  Da kreves det litt ekstra fra både arbeidsgiver og arbeidstaker. Situasjonen kan oppleves belastende både fysisk og psykisk. Vi har lest om folk som benytter strykebrett som hev-senk skrivebord for å forebygge ryggplager. Man glemmer å spise lunsj. Mister struktur. Blit umotivert. Musearm. Vond nakke. Ensom.
Faktorer som dette kan lett ende i en sykemelding. Kanskje en langvarig sykemelding.

Hva skal arbeidsgiver gjøre og hva bør arbeidsgiver gjøre når kommer til tilrettelegging av hjemmekontor?  

Og visste du at det ligger en veileder om dette, og mye mer,  på arbeidsgivernes egen hjelpeside; arbinn.no!
Andreas Nikolic, adm. direktør i NTEX, vil dele noen av sine erfaringer med arbinn.

Foto: Georgie Cobbs, unsplash.com

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: