Ledelsens handlingsrom ved utfordringer i markedet - arrangementet utsettes til høsten

  • Næringslivets Hus
  • Foredraget er forbeholdt NHO LTs medlemmer og er kostnadsfritt

NHO LT inviterer, i samarbeid med advokatfirmaet Bull, til foredrag om ledelsens handlingsrom ved utfordringer i markedet.

Arrangementet utsettes til høsten

Advokatene Kristoffer Aasebø og Thomas Berg Nordahl vil blant annet snakke om de store markedsendringene som har kommet de siste par årene, utfordringer for vår bransje, kravet om forsvarlig egenkapital, styrets handlingsplikt, forhandling med kunder og kreditorer, hvilke grep styret har plikt til å ta, rekonstruksjon, insolvens og konkurs, samt styreansvar.

Foredraget er forbeholdt NHO LTs medlemmer og er kostnadsfritt.

  • Kl. 0830: Enkel servering
  • Kl. 0900: Møtestart
  • Kl. 1100: Møteslutt

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: