NHO Logistikk & Transport

Innhold

Vidar Nordli Mathisen

Miljøsertifisert på 1-2-3

Enklere blir det ikke

Miljøfokus i transportsektoren

Gjennom prosjektet "Miljøfokus i transportsektoren" ønsker NHO Transport og NHO Logistikk og Transport at flest mulig medlemsbedrifter skal bli Miljøfyrtårnsertifisert. Bransjeprosjektet er innrettet for å gjøre det enklere og rimeligere for den enkelte medlemsbedrift å gjennomføre sertifiseringen.

Sertifiseringsprosesser har tradisjonelt tatt tid og kostet, både i form av egeninnsats og konsulenthonorar. Men når konsulenten er ferdig, forsvinner ofte også spisskompetansen. Derfor tilbyr vi nå et eget kursopplegg via Webinarer som gjør bedriften klargjort til sertifisering på 1-2-3.

I løpet av fire moduler á 45 minutter og ved å delta i et nettverk, vil deltakerne ha innført miljøledelse i egen virksomhet i løpet av de 4 - 5 ukene kurset varer.

Kursstart: fortløpende, ved nok påmeldte.
Påmelding finnes nederst på siden.

Miljøfyrtårn

Hva er Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning som er utviklet i Norge og som er spesielt tilpasset små og mellomstore bedrifter. Dette innebærer:

 • dokumentasjon på at virksomheten har tilfredstilt konkrete og relevante miljøkrav.
 • et miljøstyringssystem som innebærer at det innføres rutiner og utarbeides relevante styringsdokumenter.
 • en plattform for kontinuerlige miljøforbedringer (innkjøp, energi, transport og avfall).
 • Miljøfyrtårn bygger på HMS-systemet i bedriften.

Miljøfyrtårn betyr:

 • At bedriften oppfyller konkrete og relevante krav.
 • Ca. 75 % av kravene er lovpålagte.
 • Kravene er tilpasset bransje og utfordringer.
 • Bygger på HMS-systemet i bedriften.

Kursopplegg

Modul 1: Introduksjon: Miljøfyrtårn, portalen, fremdrift og systemkrav:
 • Presentasjon konsulent.
 • Miljøfyrtårn. Litt om bakgrunnen.
 • Hvorfor sertifisering?
 • Presentasjon av prosessen.
 • Fremdrift og arbeidsmetode.
 • Organisering, informasjon og involvering internt.
 • Miljørapporten og miljøkartleggingen.
 • Arbeidsoppgaver knyttet til systemkrav.
 
Modul 2: Arbeidsmiljø.
 • Vernerunder og risikovurderinger.
 • Avvikshåndtering, ulykker og skader.
 • Stoffkartotek og sikkerhetsdatablader.
 • Vernutstyr og tiltak.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Årsplan/hjul.
 • Arbeidsoppgaver knyttet til arbeidsmiljø.
 
Modul 3: Innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp.
 • Innkjøpsrutiner og krav til leverandører.
 • Kjemikalieforbruk.
 • Avfallsrutiner og håndtering av farlig avfall.
 • Energibruk og energiattest.
 • Arbeidsoppgaver knyttet til Innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp.
 
Modul 4: Årlig Miljørapport, sertifisering og sertifisør.
 • Gjennomgang og oppdatering av miljøkartleggingen.
 • Lukke eventuelle avvik og verifisere dokumentasjon.
 • Avslutte arbeidet med Miljørapporten
 • Gjennomgang av status før sertifisering


Mellom modulene vil deltakerne bli tildelt arbeidsoppgaver. Det forutsettes at disse løses til avtalt tid.

Konsulenten vil være tilgjengelig på telefon og epost i tilfelle man ønsker hjelp med oppgavene.

Priser

Pris: NOK 6 000,- inkl. kursmateriell

Prisen inkluderer ikke kostnader for revisjonen som foretas av uavhengig sertifisør og som vanligvis utgjør mellom kr. 5.000 til 8.000. I tillegg etableringsgebyr og årlig serviceavgift i Miljøfyrtårn varierer med antall ansatte. Se egne priser på Miljøfyrtårn (https://www.miljofyrtarn.no/virksomhet/om-oss/priser-og-kostnader/).
Etter 3 år vil det være nødvendig med en resertifisering.

Alle priser er oppgitt eks. MVA.

Rune Drægni er en erfaren Miljøfyrtårnkonsulent og -sertifisør, og med tilleggskompetanse på deres hovedkontorkrav. Han har deltatt i arbeidet med å utvikle flere bransjekriterier for Miljøfyrtårn. 

Rune har over 20 års erfaring innenfor miljø- og klimaområdet, og har jobbet nasjonalt og internasjonalt med utviklingen av verktøy og metoder for å innføre miljøledelse. Rune leder i dag andre prosjekter for andre medlemsorganisasjoner.

 Rune har utdannelse innen informasjon og samfunnskontakt, med tilleggsutdanning innen jus, markedsøkonomi, logistikk, miljø og ledelse.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: