Arbeidsrett

Som medlem får du fri juridisk rådgivning i lønns- og arbeidsgiverspørsmål samt rimelige advokattjenester.

Arbeidsrettslig bistand

Du kan kontakte våre advokater for eksperthjelp og råd i forbindelse med tariffavtalespørsmål, ansettelser, ferie, sykdom, pensjon, permitteringer, permisjoner, oppsigelse/avskjed og arbeidsmiljø. Det er ingen begrensninger i antall konsultasjoner.

Kontakt

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: