Lønn og tariff

NHO Logistikk og transport fremforhandler og forvalter en rekke tariffavtaler innenfor logistikk- og transportbransjen.

Bilde: Eric Rothermel, unsplash.com

Aktuelle datoer for NHO LT

  • 31. aug. - 1. sept. : Speditøroverenskomsten, Fellesforbundet
  • 31. aug. - 1. sept.: Schenkeroverenskomsten, Fellesforbundet
  • 31. aug. - 1. sept.: Havne- og terminaloverenskomsten, Fellesforbundet
  • 31. aug. - 1. sept.: Speditøroverenskomsten, YTF
  • 8. - 9. sept.: Overenskomst for transportselskaper, Fellesforbundet
  • 8. - 9. sept.: Overenskomst for transportselskaper, YTF
  • 22. - 23. sept: LKAB-avtalen, Fellesforbundet
  • 23. – 24. sept: Funksjonæroverenskomsten Negotia / Parat / YTF
  • 19. – 20. okt.: Standardoverenskomsten Handel og Kontor
Foto: Cathrine W. Eidal, Norsk Industri

Lønnsoppgjøret 2020

Partene er enige om en økonomisk ramme på 1,7 prosent. Rammen består av fjorårets lønnsoverheng, effekter av sentralt oppgjør, samt beregninger for lønnsglidning, det vil si sannsynlig resultat fra lokale lønnsforhandlinger. Denne rammen fra frontfaget skal nå etterfølgende oppgjør forholde seg til.

Tariffavtaleweb

Her finner du tariffavtaler som NHO er part i.

Aktuelle nyheter

Kontakt

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: