NHO Logistikk & Transport

Innhold

Lønn og tariff

NHO Logistikk og transport fremforhandler og forvalter en rekke tariffavtaler innenfor logistikk- og transportbransjen.

NHO

Viktige datoer: 5. mars vedtar NHOs representantskap fullmakten for lønnsoppgjøret, 11. mars er det kravoverlevering mellom partene, 14. mars er fristen for en forhandlingsløsning og 30. - 31. mars er satt av til mekling hvis partene ikke har blitt enige.

Her finner du tariffavtaler som NHO er part i.

Aktuelle nyheter

 1. Nyhet, Tariff

  Brudd i forhandlingene

  3. august startet forhandlingene opp igjen etter å ha blitt utsatt som følge av situasjonen med Covid-19. Det ble imidlertid brudd etter kort tid, og partene må nå få hjelp av Riksmekleren.

 2. Nyhet, Tariff

  Tariffinformasjon nr. 2 2020

  Forhandlingene mellom NHO Logistikk og Transport og Fellesforbundet om revisjon av Speditøroverenskomsten, Havne-og terminaloverenskomsten samt Schenkeroverenskomsten er berammet til 31. august og 1. september.

 3. Nyhet, Tariff

  Løsning på Norges lengste arbeidskonflikt - enighet mellom losse- og lastearbeidere i Mosjøen og Mosjøen Industriterminal

  Tvistesaken mellom NTF-organiserte losse- og lastearbeidere i Mosjøen og Mosjøen Industriterminal AS er nå avsluttet.

 4. Nyhet, HMS, Tariff

  Positiv utvikling for bransjens sykefravær

  Tallene for 2018 er klare og ser man på snittet for vår bransje de siste 4 år vises en pil som går rett vei. Også hvis man ser på utviklingen for 4. kvartal siden 2015 er denne positiv.

 5. Nyhet, HMS, Tariff, Transportrett

  Nye allmenngjøringsforskrifter fra 1. desember

  Forskrifter om allmenngjøring av tariffavtaler er videreført i alle de ni bransjene som har dette i dag. De nye forskriftene med nye minstelønnssatser trer i kraft 1. desember 2018.

 6. Nyhet, Tariff

  Tariffoppgjøret er vedtatt

  Resultatet av uravstemmingen i årets tariffoppgjør ble klart i dag. Både LOs, Ys og NHOs medlemmer har stemt ja til meklingsforslaget, og streik blir følgelig unngått.

Kontakt

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: