90% reduksjon på tollvesenets renteberegninger

Finansdepartementet har nå gitt Tolldirektoratet pålegg om å redusere renteberegningen med 90% som er helt i tråd med det som LTL (nå NHO LT) mente var riktig.

LTL tok nemlig opp med myndighetene hvordan Tollvesenet etter den nye skattebetalingsloven som trådte i kraft i 2008, skulle regne renter på merverdiavgiften ved etterberegninger. Det ble på det tidspunktet innført beregning av renter.

LTL påpekte at det var urimelig å regne renter da merverdiavgiften til tollvesenet hadde staten tilbakebetalt i sitt oppgjør med Fylkesskattesjefen. Således er det maks to måneders rentetap for staten.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: