Er det noe poeng å klage på en avgjørelse fattet av lokalt tollvesen

Det normale burde jo være at tollvesenet allerede i første omgang fatter et vedtak som er det riktige og da skal en klagesak ikke medføre noen endring.
Men jeg vil på det sterkeste si at å klage er en billig investering selv om det ikke alltid fører frem.

Man kan si at det er to typer saker.

  • Den en type er saker hvor vedtaket følger av lov eller forskrift. Har man for eksempel tariffert en vare feil, er det liten vits i å klage på avgjørelsen med mindre man er uenig.
  • Den andre type sak er der hvor loven ikke nødvendigvis fastslår svaret, men hvor det er et skjønn som legges til grunn.

På dette område er det mange forskjellige saker og jeg nevner her noen eksempler:

Ved etterberegning av toll og avgifter kan tollvesenet gå ti år tilbake. Normalt er at man går tre år tilbake, men loven åpner også for at tollvesenet helt kan unnlate å etterberegne selv om det er betalt for lite. Det er derfor et skjønn som skal legges til grunn før man bestemmer lengden på tilbakebetalingen og det kan det absolutt være grunn til å klage på.

Tap av rettigheter er en annen type sak. Når man f eks bryter ti- dagers regelen for fortolling, er det ingen plikt for tollvesenet til å suspendere retten til å direktekjøre varer. Det er et skjønn som det er all grunn til at direktoratet prøver. Mange av våre bedrifter er i slike saker redd for å klage og tror at en klage kan medføre et dårligere forhold mellom dem og tollvesenet. Det er også etter mitt skjønn noe man ikke skal være redd for å gjøre. En klage er en profesjonell handling og tollvesenet er etter min erfaring svært flinke til å se på dette som en rett som på ingen måte ødelegger et godt samarbeid.

En tredje type sak er bruk av administrativt straffetillegg. I saker hvor tollvesenet oppdager at det er betalt for lite toll eller avgifter, har de etter loven anledning til å ilegge tilleggstoll eller tilleggsavgift på inntil 60 %. Normalt vil merverdiavgift betinge 5 %, mens toll og avgifter ellers gjerne blir satt til 15 %. Her utøver tollvesenet et skjønn hvor det er mange momenter som spiller inn, også rimeligheten. Således er det all grunn til å klage og den siste saken vi hadde, ble også tillegget nedsatt med flere hundre tusen kroner.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: