Statsbudsjettet: Vil ha både pisk og gulrot

NHO Logistikk og transport er svært fornøyde med at regjeringen er positive til et næringslivets CO2-fond i forslaget til statsbudsjett. Avgiftsøkninger alene er ikke veien å gå.

 - En isolert økning på 35 øre per liter på veibruksavgiften på diesel vil neppe bidra mye til å redusere klimagassutslippene. Vi foreslår at avgiftsøkningen heller legges på CO2-avgiften. En økning i CO2-avgiften sammen med et CO2-fond vil derimot effektivt bidra til et grønt skifte i transportsektoren, sier Are Kjensli, administrerende direktør i NHO Logistikk og transport.

I Nasjonalbudsjettet heter det: «Regjeringen vil være positive til å vurdere et eventuelt konkret forslag fra næringslivet om et privat CO2-fond etter modell av NOX-fondet for økninger i drivstoffavgifter»

Et CO2-fond kan redusere utslippene fra tungtransporten med 20-50 prosent og vil dermed være sentralt for å stimulere til et grønt skifte i næringslivets transporter.

Norge har en svært offensiv klimapolitikk rettet mot personbiler. NHO Logistikk og Transport savner tilsvarende positive virkemidler overfor næringslivets 450 000 varebiler, 80 000 lastebiler, busser, skip og fly.

-Norge er med i EUs klimadugnad, og vil måtte redusere utslippene av klimagasser med 40 prosent sammenlignet med 2005 innen 2030, fra de deler av samfunnet som ikke deltar i kvotehandelen. Skal vi greie det og samtidig tåle konkurransen fra transportører fra lavkostland, må vi bruke både pisk og gulrot, sier Kjensli.

Rapporten «Veikart for grønn transport» lagt frem av næringslivets organisasjoner i september viser at klimagassutslippene fra næringslivets transporter kan reduseres med minst 45 til 60 prosent innen 2030, og vi kan sikte mot null utslipp i 2050, dersom myndigheter og næringsliv spiller på lag.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: