Anbefalt forslag til rutine når vi mottar en transittsending som avsluttes etter at fristen er oversittet

Publisert

Vi har erfaring med at mottakerspeditører i forbindelse med transittsendinger som kommer frem etter fristens utløp iverksetter fortolling av varene. Man opplever at her gjør man en plikt og at overtredelsen er gjort av den transportør som kommer frem etter fristens utløp.

Tollvesenet har flere ganger reagert med tilleggsmva mot speditøren og Tolldirektoratet har opprettholdt vedtaket etter klage. Nå kan de benytte oevrtredelsesgebyr.

Undertegnede har ment at det er urimelig, da man jo er satt i en situasjon som man er helt uforskyldt i.

Flere speditører melder om at de har løst saken ved først å melde til tollvesenet om at de har fått inn en sending hvor fristen er oversittet. Dernest avventer man en tillatelse fra tollvesenet før man fortoller sendingen. (Samvittighetsfortolling) Da har man unngått reaksjoner.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: