Engasjement for miljø i Stavanger

Medlemmene i NHO Logistikk og Transport Rogaland var i forrige uke samlet for å diskutere bransjens arbeid med miljø og klima.

Bilde: Fra venstre: Jan Håvard Hatteland (NHO LT Rogaland), Gerdt Meyer (Kuehne-Nagel), Siri Tansø (Posten/Bring) og Aud Helen Alming (Forskningsrådet). Ove-Erik Vika (SR Group) måtte går før bildet ble tatt.

 

Karoline Bjørklund fra NHO LT innledet om hvorfor og hvordan bransjen skal bli grønnere. NHO LTs nye kurstilbud om miljø ble også presentert.

Aud Helen Alming fra Forksningsrådet presenterte sitt arbeid rettet mot Transportsektoren og mulighetene for å få støtte til alt fra Skattefradrag i Skattefunn til innovasjonsprosjekter for bedriften.

Flere tiltak, alle kan gjøre noe

Klimatiltak er ofte forbundet med store kostnader, i møtet ble det imidlertid vist at alle kan starte med de lavthengende fruktene. På sikt er det liten tvil om at vi må ta i bruk ny teknologi for å kutte utslippene tilstrekkelig, men innen disse løsningene er tilgjengelige i markedet til en konkurransedyktig pris, er det andre tiltak man kan innføre som ikke nødvendigvis koster så mye. Miljøtiltak kan til og med ende opp med å bidra positivt til bunnlinja.

Bedriftene som delte egne erfaringer viste til en rekke tiltak og positive effekter.

Ove-Erik Vika fra SR Group viste hva økonomisk kjøreatferd har å si for utslipp av CO2 og viste viktigheten av dette arbeidet. SR Group jobber aktivt med oppæring av sjåfører og bruker kjøredata i medarbeidersamtaler for å vise hvordan den enkelte sjåfør kan kjøre mer miljøvennlig. Samtidig er god planlegging for gjennomføring av transportoppdrag og valg av riktig motorstørrelse tilpasset transportoppdraget viktig. Av andre tiltak nevnte Vika kontroll av lufttrykk i dekk, fokus på hastighet og forbud mot etter-montert tilleggsutstyr på lastebilene.

Gerdt Meyer fra Kuehne-Nagel presenterte status for prosjektet de har utviklet sammen med vareeier for miljøvennlig base-til-base transport. Løsningen er et kombinasjonsskip som tar bulklaster i tanker i kombinasjon med roro og lolo. Konseptet er utviklet i nært samarbeid med Halliburton over en periode på to år.

Siri Tansø fra Posten/Bring viste status for den nye logistikkterminalen på Ganddal og selskapets miljøarbeid. Målet er å være best på miljø i bransjen. De jobber blant annet for økt tilgjengelighet av alternativt drivstoff, de har 139 biogasskjøretøy og over 1100 elektriske kjøretøy. Samtidig har de innført hastighetsbegrensning på 550 lastebiler, høye miljøkrav til nybygg og fokus på kildesortering.

Kundene må utfordres
Flere satte fokus på at befraktere og kunder må utfordres. Både opplæring av hva tidsfrister leveringskrav har å si for klima og miljø, og ansvarliggjøring må til.

NHO Logistikk og Transport skal i løpet av året rundt til alle sine regioner på "Miljøroadshow". Runden er en oppfølging av Veikartet for næringslivets transporter vi leverte i fjor høst sammen med 12 andre organisasjoner og målet er å vise hvilke tiltak våre medlemmer kan innføre og skape en møteplass for å dele erfaringer i bransjen.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: