Modulvogntog: regelpresisering løser ikke næringslivets utfordringer

Publisert

Regjeringen sendte 6. september ut en pressemelding som kan gi inntrykk av at det nå skal bli mulig å bruke modulvogntog på flere strekninger. Vi mener imidlertid ikke at denne regelpresiseringen løser næringens utfordringer.

NHO Logistikk og Transport har i mange år jobbet for å få på plass et nasjonalt nett for modulvogntog. Flere av riksvegene er åpnet, men det gjenstår fortsatt mye før vi kan snakke om et nasjonalt nett. I tillegg er det en stor utfordring for næringen at man mangler tilknytningsveger. Det hjelper lite at E6 mellom Narvik og Trondheim er åpnet, dersom man ikke kommer seg fra E6 og inn til terminal.

I departementets pressemelding kan man få inntrykk av at denne utfordringen er adressert og at det nå skal bli mulig å kjøre med modulvogntog på strekninger som ikke enda er åpnet. Det er imidlertid ikke tilfellet.

Regelpresisering uten effekt
Presiseringen går ut på at modulvogntog med inntrukket dolly skal betraktes som ordinære vogntog og dermed få kunne kjøre på veier som ikke er åpnet for modulvogntog.

Dette åpner kun for at modulvogntog av type 1 kan kortes inn til 19,5 meter (maks. 50 tonn) og kjøres på ordinære veier etter å ha levert last. Et fullastet 60 tonns vogntog må fortsatt forholde seg til vegnettet og reglene for modulvogntog. Det er heller ikke slik at alle vogntog kan kortes inn, så i realiteten ser ikke dette ut til å ha noen praktisk betydning for flertallet av de som bruker modulvogntog i dag.

Et samlet næringsliv sendte i slutten av juni et brev til Samferdselsministeren og Statens vegvesen, der vi ber om tiltak for å få effekt av modulvogntogordningen. Så langt er ikke henvendelsen besvart. Målet er å få åpnet vegstrekninger fra norske industribedrifter inn til riksvegnettet/stamvegnettet snarest mulig for at modulvogntog skal kunne tas i bruk i større grad.

Hvilke strekninger er åpnet og hva skjer videre?
 NHO Logistikk og Transport har delvis fått svar på våre søknader, men behandlingstiden er lang og det ligger fortsatt mange søknade for tilknytningsveger på vent. For å se hvilke strekninger som er åpnet for modulvogntog kan du bruke SVVs Vegkart, og skrive inn modulvogntog i søkefeltet. Derfra kan du zoome inn på det området du er interessert i.

Som en del av Statens vegvesens handlingsprogram, som skal være klart i februar 2018, skal alle Vegvesenets regioner gå gjennom strekninger som ikke er godjkent åpnet for modulvogntog, og se hvilke oppgraderinger som er nødvendig.

I tillegg venter vi på en rapport som følger opp en testkjøring av  modulvogntog type 1 og 2, som Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen arrangerte med næringen før sommeren. Testkjøringen viste at deler av infrastrukturen ikke er utformet med tanke på store vogntog. Det er behov for tiltak som sikrer både trafikksikkerhet og fremkommelighet for store kjøretøy. Det er også betydelig forskjeller i sporingsegenskaper for modulvogntog type 2 som Vegvesenet har lagt til grunn i sine beregninger og modulvogntog type 1 som næringen i hovedsak har investert i. En del av løsningen kan være å utarbeide en egen vegliste for modulvogntog type 1.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: