NHO Logistikk & Transport

Innhold

Nei til flere avgifter i Oslo-ringen

Byrådet foreslår nye beredskapstakster i rushtiden når konsentrasjonen av helsefarlig NOx i Oslo-lufta kommer over et visst nivå. -Kjøretøy med Euro VI-motor, som knapt slipper ut NOx skal også betale, det er meningsløst, sier Are Kjensli, adm. direktør i NHO Logistikk og Transport.

 - Her er det kommunen som ikke har gjort jobben sin. De sier at de ønsker å unnta Euro VI, men at det foreløpig ikke er mulig. Det har imidlertid lenge vært klart at man kan miljødifferensiere takstene i bomringen i Oslo. Kommunen burde derfor ha sendt inn endringsforslag med en gang det ble klart, slik at man hvert fall kunne unngått at de bilene som ikke slipper ut NOx også må betale, sier Nina Solli i NHO, Johan Kristian Bjerke i Norsk Lastebileierforbund og Are Kjensli i NHO Logistikk og transport.

De tre er svært bekymret for den samlede belastningen for transportnæringen. 1. oktober ble det innført nye bomtakster. Kommunen jobber med et forslag om lavutslippssone med gebyr opp mot 50 000 kroner i året for å kjøre inn i Oslo kommune. Nå kommer i tillegg disse beredskapstakstene.

- Flere virkemidler som skal løse samme problem innføres samtidig, uten at man har noen nye beregninger på effekten av de ulike tiltakene. Beredskapstakster der alle må betale, uavhengig av om de slipper ut NOx eller ikke, er svært lite målrettet og vil oppleves svært urimelig, sier Are Kjensli, adm. direktør i NHO Logistikk og Transport.

- Næringslivet har behov for forutsigbare rammebetingelser. Bedriftene i vår region får økte kostnader. Det svekker konkurranseevnen. NHOs medlemsbedrifter er opptatt av å bidra til et bedre miljø både når det gjelder lokal forurensing og klimautslipp. Men for å få til endringer i transportsektoren, er det behov for en bred tiltakspakke. Ensidig økning av avgifter vil ikke bidra til et grønt skifte", sier Nina Solli, regiondirektør i NHO Oslo og Akershus.

-Inntektene skal gå til å dekke gratis billetter på kollektivtransport på dagene med mest forurensning opplyser Byrådet. Næringstransporten får høyest takster, men kan ikke akkurat sende varene med bussen. Nok en gang straffes næringstransporten, sier Johan Kristian Bjerke i Norsk Lastebileierforbund.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: