Ny bomsatser fra 1. oktober

Publisert

Fra 1. oktober blir det nye satser i bomringen i Oslo og Akershus. Oslopakke 3 innfører rushtidsavgift og miljødifferensierte avgifter. De store endringene kommer i 2019, med nye bomsnitt og toveis innkreving.

Nye takster fra 1. oktober
Fra 1. oktober vil det lønne seg å kjøre Euro VI bil i bomringen. Taksten for å kjøre i rushtid blir ca. 30 kroner dyrere enn for å kjøre utenom rush. Takstene i Bærumsnittet vil ikke endres, bortsett fra en prisjusteirng.

Bomsatser fra 1. oktober, for tunge kjøretøy (2017-kr)

  Tidspunkt Euro V og eldre Euro VI Nullutslipp
Skiltede takster Utenom rush 164 103 0
  Rush 195 134 0
10 % brikkerabatt Utenom rush 148 92 0
  Rush 176 120 0

Det kreves ikke inn rushtidstillegg på lørdager, søndager, helligdager/offisielle fridager og i juli måned.

De største endringene kommer altså ikke nå i oktober, dette er en ren takstøkning. De store endringene kommer først 1. mars 2019. Fra oktober blir det dyrere å kjøre i rush og det blir dyrere å kjøre med Euro V og eldre, sammenlignet med Euro VI. Ellers gjelder samme bomsnitt som i dag, samme timesregel og samme månedstak.

Trinn 2 - flere bomsnitt i 2019

I 2019 settes det opp nye bomsnitt langs Ring 2, med to armer til Storo og Bryn, dette kalles Indre ring. Det settes også opp to nye bomsnitt ved Oslo bygrense, et på grensen til Follo og et ved Romerike.

Samtidig blir det toveis innkreving i Osloringen og i Indre ring, man skal betale både på vei inn og ut. Taksten blir imidlertid halv, i stedet for å betale 100 kroner kun på vei inn, betaler man da 50 kr inn og 50 kr ut igjen. Timesregelen gjør at man slipper å betale mer dersom man kjører gjennom flere bommer innenfor 60 minutter. I Bygrensesnittene betaler man kun på vei inn til Oslo.

Månedstak blir som i dag 60 passeringer i Bygrensesnittene, og 120 for Osloringen og Indre ring (fordi det telles begge veier).

Dette kan høres komplisert ut, vi har derfor sammen med Oslopakke 3-sekretariatet satt opp noen regnestykker for noen typiske strekninger. For å gjøre det enklere å sammenligne er det her brukt 2016-kr.

Priseksempler
For mer detaljer om i hivlke snitt man betaler og hvor mye man betaler i hvert snitt, kan du se på reiseeksemplene i denne presentasjonen.

Med timesregel blir som sagt takstene noe lavere:

  •  Alnabru-Oslo sentrum-retur innenfor 1 time vil bli hhv. kr 50 (65 i rush) for Euro VI og kr 80 (95 i rush) for Euro V.
  • Alnabru-Follo-retur innenfor 1 time vil bli hhv. kr.100 (130 i rush) for Euro VI og 160 (190 i rush) for Euro V. Likeledes for Alnabru-Sandvika-retur.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: