Ny minstelønn for lastebilsjåfører fra 1. juni 2017

Publisert

Tariffnemnda har vedtatt å fornye allmenngjøringen av Transportoverenskomsten for resten av inneværende tariffperiode.

Nye minstelønnssatser er basert på resultatet av vårens mellomoppgjør, som medførte en økning på kroner to for godssjåfører. Den nye allmenngjorte minstelønnssatsen for gods blir dermed kroner 167,65 per time. De nye satsene gjelder fra og med 1. juni i år.

Allmenngjort minstelønn betyr at ingen kan få betalt lavere sats, og ved annen kompensasjon enn time- eller månedslønn må arbeidsgiver kunne dokumentere at minstelønnssatsen blir overholdt via omregning til timelønnssats. Allmenngjøringen på godssiden kom sommeren 2015.

For hvem gjelder minstelønnen?
Det er ikke vedtatt noen endringer når det gjelder hvem forskriften gjelder. Forskriften gjelder for arbeidstakere som utfører godstransport på vei med kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn.

Forskriften gjelder også:

  • kabotasjekjøring, det vil si transportoppdrag mellom steder i Norge som etterfølger en grensekryssende transport til Norge, og
  • kombinert transport, det vil si transport på vei i Norge som starter eller slutter med en grensekryssende transport på jernbane eller skip.

Forskriften gjelder ikke:

  • grensekryssende transportvirksomhet (internasjonal transport) ut over dette.
  • transport av virksomhetens egne varer.
  • lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.

Arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomhet som utfører arbeidsoppdrag som nevnt i første ledd skal sikre at bestemmelsene i forskriften gjennomføres. Kjøpere av transporttjenester er som tidligere solidarisk ansvarlige for korrekt utbetalt lønn.


Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: