Veileder for transportbestillere

Publisert

Den nye veilederen for transportbestillere er lansert! Dette er et godt verktøy, som gir en ryddig og relevant oversikt over regelverk, sier Tom Rune Nilsen, advokat i NHO Logistikk og Transport.

Den nye veilederen for transportbestillere er lansert! Dette er et godt verktøy, som gir en ryddig og relevant oversikt over regelverk, sier Tom Rune Nilsen, advokat i NHO Logistikk og Transport.

Veilederen er utarbeidet av treparts bransjeprogrammet for transport, der NHO Logistikk og Transport sammen med andre arbeidsgiverorganisasjoner sitter sammen med arbeidstakerorganisasjoner, Statens vegvesen og Arbeidstilsynet. Målgruppen for veilederen er alle som bestiller transport, alt fra NHO LTs medlemmer innenfor transport og spedisjon, til vareeiere og foreninger eller virksomheter som bestiller et transportoppdrag en gang i blant.

Veilederen er bygget opp rundt fire sjekklister, en generell, en for farlig gods, en for offentlige bestillere og en med tips og råd. Hver sjekkliste inneholder spørsmål om transporten som skal bestilles. Under hvert spørsmål finner man informasjon om hva oppdragsgiver skal sjekke og hvorfor det skal sjekkes. Relevant regelverk er også lenket under hvert tema.

Veilederen for transportbestillere finner dere her

- Vi anbefaler dere å ta i bruk veilederen og til å kontakte oss dersom dere oppdager noe som mangler, eller noe som burde vært annerledes i veilederen. I tillegg til å være en hjelp for dere som bestiller transport, vil også Arbeidstilsynet bruke den i sine kontroller og tilsyn, sier Karoline Bjørklund, fagsjef næringspolitikk i NHO LT.

Veilederen er et levende dokument og vil revideres av treparts bransjeprogrammet. Den vil også oppdateres dersom det kommer nytt regelverk eller endringer i gjeldende regelverk

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: