Innspill til jernbanens handlingsprogram

Publisert

Det viktigste for jernbanen framover er strakstiltak, som støtteordninger, åpning for å kjøre lengre tog og reduserte terminalkostnader. Dette er noe av det NHO Logistikk og Transport har spilt inn i høringen om Jernbanens handlingsprogram.

Jernbanesektorens handlingsprogram er planen for hvordan Jernbanedirektoratet skal følge opp Nasjonal transportplan. Det ligger mange gode prosjekter inne i perioden 2018-2029, og det er også mye bra i handlingsprogrammet. Det vil imidlertid ta mange år før vi ser gevinsten av disse investeringene og næringen er redd tiltakene kommer for sent.  Det viktigste nå er ikke å bygge for vekst, men å sikre det volumet som i dag går på bane.

For terminaler har vi foreslått flere tiltak som ikke nødvendigvis koster så mye og som bør kunne iverksettes raskt, vil kunne gi økt effektivitet, kapasitet og bidra til reduserte terminalkostnader. Effektive terminaler er helt avgjørende og terminalkostnadene utgjør en stor andel av framføringskostnaden på tog. Vi har også konkrete innspill til den enkelte terminal.

Vi mener videre man bør se på prioriteringsreglene for person- og godstog slik at godstog ikke blir hemmet. I avvikstilfeller risikerer man at spesielt lange tog får store forsinkelser dersom persontog alltid skal prioriteres først. Vi mener da ikke først og fremst i rushtidtrafikken inn og ut av de store byene. Vi har tidligere spilt inn forslag om at man i det minste bør kunne prioritere ett langt godstog på kveldstid, på strekningene ut av Oslo. Det vil kunne øke kapasiteten på et tidspunkt der etterspørselen etter godstransport er stor og persontrafikken mindre.

I tillegg til prioriteringsreglene, er tilgang til kryssingsspor essensielt. Næringen er avhengig av å kunne kjøre lengre tog for å øke kapasiteten og få ned enhetskostnaden. Dette vil sikre bedre økonomi. Det ligger inne flere kryssingsspor i handlingsprogrammet, og det er positivt.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: