NHO Logistikk & Transport

Innhold

Lavutslippssone og beredskapstakster i Oslo er utsatt

Byrådet i Oslo besluttet like før jul å utsette både lavutslippssonen og beredskapstakster. -Vi er fornøyd med at byrådet har lyttet til våre innspill og nå utsetter disse avgiftene, sier adm. direktør i NHO Logistikk og Transport Are Kjensli.

Har lyttet til næringens innspill
NHO Logistikk og Transport har sagt fra både gjennom høringer, møter og gjennom mediene at innføringen av disse titlakene kommer for raskt og at de vil være svært utfordende for transportnæringen. 1. oktober kom nye bomsatser, med tillegg i rushtid og miljødifferensiering, vi har vært opptatt av at man må se effekten av dette før man innfører nye tiltak som skal virke på samme område. Fjellinjen meldte denne uken at trafikken gjennom Oslo-bomringen er redusert etter omleggingen.

I dette arbeidet har vi samarbeidet tett med NLFs Region Oslo og Akershus og NHO Oslo og Akershus.

Byrådet har utsatt innføringen, men det kan komme opp igjen allerede neste vinter. Vi jobber videre med dette og holder fast på at sonestørrelsen bør reduseres. En lavutslippssone som følger bygrensen vil være svært utfordrende for transportørene. Alnabru-terminalen, som er navet for godstransporten i Norge, ligger innenfor bygrensa og her kjører det mellom 1000 og 1400 biler inn og ut hver dag. Dessuten er Euro V-biler, som det er foreslått skal betale samme avgift som eldre Euro-klasser, bare 3-4 år gamle, det er derfor også viktig å få på plass en overgansordning for disse kjøretøyene.

Balanse mellom pisk og gulrot
For å få til det grønne skiftet i transportbransjen er vi avhengig av en bred, balansert tiltakspakke, med både pisk og gulrot. Å kun øke avgiftene eller pålegge nye gebyrer er ikke løsningen. -Faren er at summen av virkemidler reduserer bedriftenes evne til å investere i nytt, mer miljøvennlig materiell. Bedriftene sitter på løsningen, men de må være i stand til å investere i ny teknologi, avslutter Kjensli.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: