Dana.

Miljøforum

Publisert

Etter innspill fra medlemmer, og som et av flere tiltak i vår Strategi 2018-2021, har NHO LT etablert et Miljøforum. Her kan ansatte i våre medlemsbedrifter med ansvar og/eller interesse for miljø og klima møtes på tvers av bransjen for å bli inspirert og utveksle erfaringer. Har du lyst til å bli med?

Første møte i NHO LTs Miljøforum ble avholdt 19. april, med 18 engasjerte deltagere og inspirerende innlegg fra både medlemsbedrifter og eksterne innledere. Følgende medlemsbedrifter var til stede: Bring, DB Schenker, DHL AS, GF Logistikk, Kuehne + Nagel AS, Moldegaard Maritime Logistikk, Nortrail AS, PostNord AS, Skanlog AS og TEAM Relocations AS. En flott gjeng, som gjerne vil ha med enda flere på neste møte!

Forventninger til forumet
 Av deltagernes forventninger til forumet kom erfaringsutveksling høyt opp på listen. Mange arbeider med dette alene eller kanskje sammen med én til i den enkelte bedrift, og det å kunne møte andre som står overfor de samme problemstillingene og lurer på de samme tingene er svært nyttig. Gjennom dette forumet kan vi også stå sterkere sammen og få økt gjennomslag politisk.

Vi kommer til å arrangere 1-2 møter i halvåret med eksterne og interne innledere, etter modell av Region Østs interessegruppemøter. I tillegg lager vi en epost-liste der vi kan sende ut relevant informasjon, og kanskje også etter hvert be om innspill fra forumets medlemmer.

Aktuelle temaer
 Forumet kom også opp med noen temaer som er aktuelle for kommende møter:

  • Støtteordninger, hva finnes og hvordan gå fram for å få støtte?
  • Utbygging av infrastruktur og fyllestasjoner, hva ligger konkret i planene framover og hvor planlegges det?
  • Hva kan gjøres på grenseoverskridende transporter, hvilke krav kan man stille til kontinentet?
  • Hvilke andre miljøtiltak finnes, hva kan man gjøre internt i bedriften?
  • Kan man utvikle en felles miljøkalkulator for bransjen, eller ha en standard på hvordan utslipp beregnes?


Bli med!
 Dersom du ønsker å motta informasjon om forumets aktiviteter framover, eller har innspill til tema, er du velkommen til å kontakte oss.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: