Moss Havns innlandshavn innviet

Publisert

Moss Havn

Bildet lånt fra www.moss-havn.no.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen innviet 27. april den nye innlandshavnen i Moss. For å møte fremtidens kundebehov, teknologisk utvikling og behov for å utnytte knappe arealer har Moss havn etablert egen innlandshavn snaut 5 kilometer fra dagens havn ved Oslofjorden.

Innlandshavnen er den første av sitt slag i Norge. Greencarrier Shipping og Logistics AS, som er NHO Logistikk og Transport, står sentralt i driften av den nye innlandshavnen, i tillegg til å være en hovedaktør i Moss havn. Gjennom programmet Smart Moss Havn er næringsliv, akademia, havneoperatør og Smart Innovation Norway sammen om utvikle nye løsninger for både sjøtransport og landtransport. Bruk av innlandshavn er sentralt i dette programmet.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: