Nedslående tall fra Arbeidstilsynet

En ny rapport fra Arbeidstilsynet som oppsummerer tilsyn i transportbransjen i perioden 2015–2017, viser at nær 40 prosent av de kontrollerte arbeidsgiverne ikke har kontroll over arbeidstiden til sine ansatte. Her har vi en jobb å gjøre, uttaler adm.direktør i NHO Logistikk og Transport, Are Kjensli.

Arbeidstilsynet har gjennomført 2732 tilsyn i transportbransjen i perioden 2015–2017.

De viktigste funn hos virksomhetene som er kontrollert er:

 • Nesten 40 prosent av arbeidsgiverne har ikke kontroll på om sjåførenes arbeidstid er i tråd med regelverket (kontrollert i 553 tilsyn).
 • De fleste har skriftlige arbeidsavtaler på plass. Arbeidstilsynet har imidlertid avdekket at disse avtalene i 42 prosent av tilfellene mangler viktig informasjon om arbeidsforholdet (kontrollert i 476 tilsyn).
 • 36 prosent av transportvirksomhetene har ikke kartlagt de farer og problemer arbeidstakerne kan utsettes for i arbeidet (kontrollert i 388 tilsyn). Den største andelen brudd finner vi i virksomheter med mellom fem og 19 ansatte.
 • 30 prosent av transportvirksomhetene har ikke verneombud eller avtalt annen ordning (kontrollert i 1541 tilsyn).
 • 27 prosent av transportvirksomhetene har ikke avtale med godkjent bedriftshelsetjeneste (kontrollert i 1590 tilsyn).
 • Tilsyn med utenlandske godstransportører viser at 74 prosent av sjåførene har lavere lønn enn allmenngjort minstelønn (kontrollert i 115 tilsyn).
 • 71 prosent av bestillere og 50 prosent av hovedleverandører overholder ikke informasjonsplikten (kontrollert i henholdsvis 136 og 12 tilsyn).
 • 82 prosent av bestillerne og 67 prosent av hovedleverandørene overholder ikke påseplikten (kontrollert i henholdsvis 125 og 12 tilsyn). Påseplikten innebærer at bestiller og hovedleverandør skal påse at lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandørene er i tråd med forskriften om allmenngjort minstelønn.

Nedslående for næringen

 - Vi jobber aktivt for en seriøs og trygg transportbransje og har gjort det i lang tid. Arbeidstilsynets rapport tilsier desverre at det fortsatt er et stykke igjen før vi kan si oss fornøyd. Gjennom trepartssamarbeidet har vi bidratt til å utarbeide veileder for transportbestillere. Denne har vi også promotert ut til våre medlemsbedrifter og oppfordret til å ta verktøyet i bruk for det det er verdt.

For øvrig har vi gjennom året flere medlemsmøter hvor vårt ansvar i transportkjeden står høyt på agendaen.

Det skal sies at vi ikke vet hvor stor eller liten andel av disse tallene som representerer våre medlemsbedrifter, men funnene som fremkommer i rapporten er uansett nedslående for transportnæringen som sådan, sier Kjensli.

 

Varsler økt bruk av overtredelsesgebyr i transportnæringen

Arbeidstilsynet vil fremover reagere strengere overfor transportnæringen. Det gjelder spesielt ved brudd på arbeidstidsbestemmelsene, manglede dokumentasjon og lønn under allmengjort sats.

Disse bruddene skal føre til overtredelsesgebyr:

 • Alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene etter arbeidsmiljøloven
 • Virksomheten har ikke registrert arbeidstid eller registreringen er så mangelfull at det ikke kan forstås hva som er arbeidstid, pauser eller overtid
 • Utenlandske sjåfører mangler dokumentasjon i bilen
 • Arbeidstaker får ikke lønn etter allmenngjort sats

I tillegg skal overtredelsesgebyr vurderes i tilsyn med bestiller av gods- eller turbiloppdrag når bestiller ikke overholder forskrift om informasjons- og påseplikt, for eksempel ved at bestiller ikke har rutiner for utøvelse av påseplikten eller utøver noen kontroll.

Veileder for transportbestillere

Hva må transportbestillere følge av regelverk, og hva er det i tillegg lurt å tenke på for a sikre at både gods og sjåfør kommer trygt frem til avtalt tid.

Få hjelp på Arbinn

Her finner du veiledere innen jus og HMS, maler og kontrakter. Du kan også chatte med vårt medlemssenter

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: