NHO Logistikk & Transport

Innhold

Regjeringsplattformen: Kjørevegsavgiften på jernbane skal gjennomgås

Regjeringen skal gjennomgå kjøreveisavgiften på jernbane og holder fast ved NTP. Positivt, sier Are Kjensli adm. direktør i NHO Logistikk og Transport.

Innretningen på kjøreveisavgiften for jernbane som ble innført 1. januar i fjor, er endret fra årsskiftet. Rabattordningene skal reduseres trinnvis og fjernes helt fra 2025. Resultatet er en mangedobling av avgiftsnivået og betydelig kostnadsøkning for togkundene de neste årene.

-Vi er ikke prinsipielt mot avgifter, problemet her er timingen, forklarer Kjensli. Avgifter må gå hånd i hånd med bedre infrastruktur som kan bedre leveringskvaliteten. Den dagen vi ser effekten av de planlagte infrastrukturinvesteringene og jernbanen har blitt konkurransedyktig, skal vi ikke protestere mot avgifter. Når dette innføres uten at infrastruktur og kvalitet følger med, vil det imidlertid være dramatisk for godstransporten på bane.

I den nye regjeringsplattformen sier regjeringen at de nå vil gjennomgå disse avgiftene på nytt, og det er svært positivt.

Regjeringen sier også at de vil følge opp NTP og at planleggingstiden skal reduseres. -Det er avgjørende for transportnæringen og resten av næringslivet at ambisjonene i NTP følges opp og at tiden fra planleggingsstart til åpning av nye prosjekter er kortest mulig, fortsetter Kjensli.

Om CO2-fondet bekrefter regjeringen i plattformen at arbeidet skal fortsette. I samarbeid med Klima og miljødepartementet, Miljødirektoratet og andre departementer, jobbes det nå med å etablere et felles data- og analysegrunnlag. -Dette arbeidet er grunnlaget for forhandlingene som vi forventer å komme i gang med i løpet av våren, avslutter Kjensli.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: