Trygg trailer og Truckers guide

Hver vinter opplever vi framkommelighetsproblemer og trafikkfarlige situasjoner på grunn av dårlig skodde vogntog. Tiltak som bidrar til bedre vinterutrustning på tunge kjøretøy vil gi gevinster både for bedriften selv og for alle som bruker vegnettet vårt

Blant innlederne på NHO LTs miljøforum den 21. november var Statens Vegvesen.

Hans-Petter Hoseth informerte bl.a. om programmet "Trygg trailer", og herunder Truckers guide. Hoseth er nasjonal koordinator for programmet.

Nå som det går mot vinter kan det være en ide å ta en titt på hva dette programmet innebærer. 

«Trygg trailer» er et samarbeid mellom Statens vegvesen og transportkjøpere.
Bedriftene får informasjon om vinterdekk og kjettingkrav av Vegvesenet og kan foreta en enkel sjekk av «sine» vogntog.
Vogntog som kommer til bedriften og ikke er godt nok rustet, kan bli nektet last.

Gjennom deltakelse i Trygg trailer kan bedriften være med på å sikre at transporten av varene fra bedriften blir tryggere. Deltakelse er gratis.

Som en del av "Trygg trailer" konseptet er det også utarbeidet en Truckers guide som ligger tilgjengelig på SVV sine sider, på hele 10 språk. Her finner man blant annet tips til kjøring på vinteren, informasjon om dekk og kjettinger og en del lover og bestemmelser som gjelder for å drive transport i Norge.

Denne kan være fin å videredistribuere videre ut i deres nettverk.

SVV

Truckers guide

Guiden er et hjelpemiddel for yrkessjåfører. Her finner du blant annet tips til kjøring på vinteren, informasjon om dekk og kjettinger og en del lover og bestemmelser som gjelder for å drive transport i Norge.

ScanStockPhoto

Trygg trailer

Gjennom deltakelse i Trygg trailer kan en bedrift være med på å sikre at transporten av varene fra bedriften blir tryggere. Lurer du på om dette kan være et tiltak for din bedrift?

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: