NHO Logistikk & Transport

Innhold

Ankomstmelding og overtredelsesgebyr

Illustrasjonsfoto, ScanStockPhoto

Mange i bransjen, i tillegg til rederier, har kontaktet NHO LT da tolletaten overraskende har reagert mot utsendelse av ankomstmeldinger før båtens ankomst.

Det er noe vi alltid har gjort, og den nye praksis forlenger og fordyrer da logistikken med sjøtransporten.

Det strider mot sunn fornuft, og også mot de nye prinsippene tolletaten nå er i ferd med å innføre.

Vi er kjent med at tolletaten har sendt et skriv til tollagerholdere vedr. saken hvor det presiseres at godsregistrering ikke skal skje i forkant av innlegg på tollager. Bakgrunnen for at presiseringen gis er at det skal gi en enhetlig praksis over hele landet. Det opplyses også om at brudd på regelverket kan sanksjoneres med overtredelsesgebyr.

Ettersom tolletaten konstaterer at det er ulovlig og vil bruke overtredelsesgebyr, har vi ikke noe annet valg enn å måtte følge den nye beskjeden.

Vi jobber nå intensivt mot en reetablering av praksis og har sendt  brev til departementer og til tolldirektoratet.
Tom Rune Nilsen har også snakker i telefon med rett person i tolldirektoratet og bedt dem hastebehandle saken.

Les vårt skriv sendt tolldirktoratet, samferdselsdepartementet og næringsdepartementet her

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: