NHO Logistikk & Transport

Innhold

EU: CO2-krav for tunge kjøretøy

EU-parlamentet og minsterådet er blitt enige om krav til maksimale CO2-utslipp fra tunge kjøretøy. Dette vil sette bindende grenser for kjøretøy for produsenter av busser og lastebiler, som vil selge kjøretøy i EU.

Ifølge avtalen må nye tunge kjøretøy slippe ut 15 prosent mindre i perioden mellom 2015 og 2029 sammenlignet med 2019. Fra 2030 skal kravet økes til 30 prosent. Dette kravet vil bli gjenstand for ny vurdering i 2022. Dette er første gang EU stiller CO2-utslippskrav til tyngre kjøretøy.

Produsenter som ikke klarer å møte kravene vil måtte betale bøter: I perioden 2025-2029 er boten på 4250 € for hvert gram CO2 per tonnkilometer og 6 800 € for hvert gram CO2 per tonnkilometer over utslippsgrensen.

-Dette er svært positivt. Næringen trenger mer energieffektive og klimavennlige kjøretøy. Vi må regne med at tunge kjøretøy vil bruke flytende drivstoff i mange år til, da er det viktig at de kan ta sin del av klimaansvaret. Dette kommer i tillegg til økende krav til innblanding av biodrivstoff, sier Are Kjensli, adm dir i NHO Logistikk og Transport.

De nye kravene er knyttet til EUs mål om å reduser utslippene fra ikke-kvotepliktig sektor med 40 prosent mellom 1990 og 2030. Tunge kjøretøy står for ses prosent av CO2-utslippene i EU og 25 prosent av utslippen fra vegtrafikken.

Andre land, som USA og Japan, har allerede innført CO2-utslippskrav til tunge kjøretøy.

Det er også utformet tiltak for å stimulere til utvikling av null- og lavutslippskjøretøy.

I tillegg til klimaeffekten er begrunnelsen for forslaget å redusere drivstoffkostnadene for europeisk næringsliv og sette produsenter av tunge kjøretøy i bedre stand til å konkurrere globalt.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: