NHO Logistikk & Transport

Innhold

Fortsatt for mange ulykker med tunge kjøretøy involvert

- Statistikken peker riktignok i riktig retning. Siden 2012 har antall trafikkulykker med vogntog blitt mer enn halvert fra 241 til 109 (SBB). Men fra 2014 til 2018 har 140 mennesker mistet livet som følge av ulykker med tunge kjøretøy. Dette er fremdeles et altfor høyt tall og her må arbeidet intensiveres, uttaler Are Kjensli, adm. direktør i NHO Logistikk og Transport

I tråd med statistikken for antall trafikkulykker med vogntog, er også antall personskader redusert fra 278 i 2012 til 135 i 2018. Når vi i tillegg vet at det er en enorm økning i antall vogntog på norske veier (rapport Fra kyst til marked 2018), spesielt i nord, er det godt å se at ulykkesstatistikken peker i motsatt retning.

- Dette viser at en felles innsats fra både myndigheter og aktører virker; hyppigere kontroller, større fokus på trafikksikre biler og bevisstgjøring rundt utfordringer knyttet til norske vinterveier spesielt må være faktorer som spiller inn på resultatet.

Norsk sjåfør i 105 av de 140 dødsulykkene
En sammenstilling fra Samferdselsdepartementet, laget med tall fra Statens Vegvesens Ulykkesanalysegruppe (UAG), viser at det var norsk sjåfør i 105 av de 140 dødsulykkene. 34 av sjåførene var utenlandske, mens man i et tilfelle ikke vet sjåførens opprinnelse.
Sammenstillingen viser også at det i tre av fire ulykker er andre kjøretøy, eller andre trafikanter, som har forårsaket ulykken der tunge kjøretøy er involvert. Av de 37 dødsulykkene hvor tungbilen var utløsende for ulykken var ti av dem med utenlandske sjåfører.
Utenlandske vogntogsjåfører har med andre ord vært fører av utløsende enhet i gjennomsnitt to dødsulykker pr. år de siste fem årene. For norske tungbilsjåfører viser tallene at de var involvert i rundt seks dødsulykker årlig.

Seriøse versus useriøse
– Vi skiller mellom seriøse og useriøse aktører fremfor å skille mellom norske og utenlandske, sier Kjensli. Vi må få bukt med de useriøse.
Vi har sagt flere ganger, og vi gjentar det gjerne, at vi ønsker flere og hyppigere kontroller både på grenseovergangene, terminalene og veiene.
I tillegg oppfordrer vi alle våre medlemmer til å slutte seg til "Trygg trailer", som er et samarbeid mellom Statens Vegvesen og transportkjøpere. I dette prosjektet får bedriftene informasjon om vinterdekk- og kjettingkrav av Vegvesenet og kan selv foreta en enkel sjekk av «sine» vogntog. Vogntog som kommer til bedriften og ikke er godt nok rustet, kan bli nektet last.

Regjeringa skjerper kravene til tunge kjøretøy
Fra 15. november 2020 blir det strengere krav til vinterdekk på norske veier. Det er kun dekk merket med "alpesymbolet" som er godkjent på drivende og styrende aksler på tunge kjøretøy.
Samtidig øker gebyrene for brudd på kravene til dekk- og kjettingutrustning. Man vil med de nye reglene få et gebyr per lovbrudd, ikke bare for et av dem. Til nå har man fått et gebyr selv om man mangler fem kjettinger, nå vil man få et gebyr per kjetting man mangler.
For mer informasjon om de nye kravene, se Samferdselsdepartementets pressemelding.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: