NHO Logistikk & Transport

Innhold

Høring - forslag til ny lov om inn- og utførsel av varer og ny lov om tollavgift

Finansdepartementet har gått igjennom og vurdert behovet for endringer i tolloven (lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel), både når det gjelder lovstruktur, begrepsbruk og enkelte materielle endringer.

Det overordnede målet med dette arbeidet er å få et oppdatert lovverk som er tilpasset Tolletatens ansvarsområder, både ved å synliggjøre etatens oppgaver etter eget regelverk og å klargjøre og forankre i loven at etaten også utfører oppgaver for andre myndigheter på vareførselsområdet.

Finansdepartementet foreslår at reglene om grensekryssende vareførsel og reglene om toll inntas i to nye lover, i henholdsvis lov om inn- og utførsel av varer og lov om tollavgift. De to lovene skal erstatte tolloven av 2007.

 

NHO LT har i dag avgitt høringssvar.

Les vårt høringssvar her

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: