NHO Logistikk & Transport

Innhold

Informasjonskonferanse om ekspressfortolling

Foto: tolletaten.no

Tirsdag 4. juni 2019 inviterer tolletaten til konferanse om ekspressfortolling ogTolletatens planer for fremtidens digitale vareførsel.

Invitasjon (Kilde:tolletaten)

Tema for konferansen
Ekspressfortolling testes nå ut ved Ørje tollsted. Vi gjennomgår konseptet og forteller om
hvilke praktiske erfaringer vi har gjort oss. Vi vil også fortelle om ny funksjonalitet som skal
settes i produksjon i løpet av året og utrulling til andre tollsteder. I tillegg informerer vi om
muligheten for innsending av data via API og hvordan dere kan bruke løsningen.
Tolldirektøren orienterer om sammenhengen mellom etatens strategier og digitaliseringsarbeidet.
Gjennom ulike prosjekter er etaten i gang med å utvikle og etablere elektroniske
løsninger for å forenkle og effektivisere innførselsprosessen. Vi digitaliserer all informasjonsflyt
og behandling av data, og automatiserer fristilling av gods. På sikt skal all informasjon sendes
og behandles av etaten før godset ankommer landet, og direktekjøringsordningen skal fases ut.

På konferansen vil vi
• informere om status i prosjektet
• fortelle om erfaringer som er innhentet så langt
• orientere om muligheten for å benytte ekspressfortolling
• orientere om Tolletatens moderniserings- og digitaliseringsarbeid og hvordan det påvirker de ulike aktørene i næringslivet

Målgruppe
Målgruppen for konferansen er virksomheter som har oppgaver knyttet til import og eksport av varer, interesseorganisasjoner innenfor handel og logistikk, programvareleverandører, og andre næringslivsaktører som har oppgaver knyttet til Tolletatens virkeområde.

Praktisk informasjon
Tid | tirsdag 4. juni 2019 kl. 09.00–15.00
Sted | Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, 0181 Oslo

Påmelding her

 

Kontakt: Emilie Markali: emma@toll.no 
Les mer om ekspressfortolling: www.toll.no/ekspressfortolling

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: