NHO Logistikk & Transport

Innhold

Medlemsbedriftene tar samfunnsansvar med økt inkluderingsvilje

Foto: Providence Doucet / unsplash.com

Tall fra næringslivets økonomibarometer viser at andelen bedrifter som rekrutterer personer som trenger ekstra oppfølging eller tilrettelegging er økende. Dette gjelder også for NHO Logistikk og Transport sine medlemmer.

Informasjon om undersøkelsen

Resultatene er hentet fra Økonomisk Barometer for 2. kvartal 2019.
Det er gjennomført intervju med 1650 medlemsbedrifter. De alle fleste som har besvart spørsmålet er daglig leder, men i de tilfellene medlemsbedriftene er registrert med HR-ansvarlig, er denne spurt.
Intervjuene er gjennomført i mai 2019.
Ansvarlig for gjennomføringen har vært TNS Kantar

Tidligere i år ble næringslivets økonomibarometer for andre kvartal 2019 lansert.

I arbeidet med rapporten fikk medlemsbedriftene i NHO også en rekke spørsmål som gjelder deres holdning til, og erfaring med arbeidsinkludering. Resultatet viser at andelen bedrifter som rekrutterer personer som trenger ekstra oppfølging eller tilrettelegging har økt de tre siste årene.

Av de 1650 bedriftene som har besvart undersøkelsen oppgir 37 prosent at de har ansatt personer som trenger ekstra oppfølging eller tiltak for å komme i jobb i løpet av de siste 3 årene, men undersøkelsen viser også at 33 prosent av bedriftene har ansatt personer som trenger ekstra oppfølging bare i løpet av de siste 12 månedene. Inkluderingsviljen har altså vært nesten like stor de siste 12 månedene som de siste 3 årene til sammen.

Her er det god grunn til å gi ros til alle våre medlemsbedrifter som har arbeidsinkludering høyt på agendaen og som rekrutterer nye medarbeidere som av ulike årsaker har stått på utsiden av arbeidslivet.

Også våre medlemmer har fokus på inkludering

42 % av de spurte medlemsbedriftene tilhørende NHO LT oppgir at de har rekruttert personer som trenger ekstra oppfølging de siste tre årene. Kun NHO Reiseliv og NHO Mat og Drikke har høyere score. 67 % av NHO LTs medlemsbedrifter sier de er helt eller ganske enige i at egen bedrift jobber aktivt/konkret med inkludering. 

Manglende kompetanse er en flaskehals

Også NHOs kompetansebarometer nylig er lansert. I dette barometeret går det frem at 6 av 10 medlemsbedrifter har utfordringer med å skaffe kompetent arbeidskraft. Manglende kompetanse er en flaskehals. 
Ved å jobbe strategisk med kompetanseutvikling sikrer du at bedriften har kompetansen som trengs for å dekke nåværende og fremtidige behov. Dette må ta utgangspunkt i bedriftens mål. 

I Arbinn er det nå lansert et verktøy for at bedriften enkelt kan lage sin egen kompetansestrategi.

Mer om kompetansebarometeret og veileder for kompetansestrategi finnes i artiklene nedenfor.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: