NHO Logistikk & Transport

Innhold

Miljøprisen 2019

Daglig leder i NOx-fondet, Tommy Johnsen, mottar Miljøprisen 2018. Til høyre administrerende direktør i NHO LT, Are Kjensli

1. august er frist for å nominere kandidater til Miljøprisen 2019. Prisen deles ut under Transport & Logistikk 26. september.

Fjorårets vinner var NOx-fondet. Fondet har vært en pådriver for miljø- og næringsutvikling. Fondet har utbetalt 4,5 milliarder kroner i støtte til 1 000 tiltak. Det er gitt støtte til prosjekter innenfor transport og industri og har gjort det mulig å utvikle og implementere ny norsk teknologi, som også i mange tilfeller, reduserer bedriftenes kostnader i tillegg til utslipp av NOx og CO2.

I 2017 var det GF Logistikk som stakk av seieren, og da bl.a. med bakgrunn i at bedriften har vist gjennom handling at også de små og mellomstore transportfirmaene kan gå foran og gjøre en forskjell i miljøsaken.

Miljøprisen har som formål  å styrke bevisstheten om miljøarbeidet i vår bransje.
Det kan være å fremme formidling av kunnskap om klimavennlig transport, berømme bedrifter som er spydspisser innenfor miljø eller som stimulerer til kollektiv godstransport.
Det er viktig at miljøprisen understøtter NHO LTs virksomhet og fremmer gode verdier i samfunnet.

 

Vi søker nå etter gode kandidater til årets Miljøpris. Man kan nominere andre, eller også egen bedrift. Prisen deles ikke kun ut til de som har revolusjonert på miljøfronten, det har ikke alle anlending til. Poenget med prisen er å fremheve bedrifter som har gjort mer enn tidligere, begynt et arbeid, tatt miljøarbeidet et steg videre.

Forslag kan sendes: firmapost@nholt.no innen 1. august. 
Merk eposten med Miljøprisen

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: