NHO Logistikk & Transport

Innhold

NHO LTs Regionsamling 2019

Bak fra venstre: styremedlem Vidar Karlsen (DFDS Logistics), styremedlem Geir Flatekvål (DB Schenker), styremedlem og regionstyreleder midt-Norge Leif Jarle Christensen (DSV Road), regionstyreleder Øst Kjell-Arne Eloranta (FREJA Transport & Logistics), regionstyreleder Rogaland Cathrine Ogne (Logi-Trans), styremedlem Elisabeth Hegg Gjølme (Posten/Bring), Karoline Bjørklund (administrasjonen), Silje Vhile Braaten (administrasjonen), Camilla Raastad (administrasjonen), regionstyreleder Vestlandet Gerdt Meyer (Kuehne + Nagel), regionstyreleder Nord Hans Benjaminsen (Th.Benjaminsen) Foran fra venstre: regionstyreleder NFF Stein Arve Sørensen (Jetpak), styremedlem Jan Håvard Hatteland (FREJA Transport & Logistics), Are Kjensli (administrasjonen), styremedlem Ole Hagen (PostNord), styremedlem Rune Bjørhovd (Kuehne + Nagel) Følgende var ikke tilstede når bildet ble tatt: Styreleder Terje Aarbog (DHL Express), nestleder Anita Graff (KGH Customs), nestleder Leif Sagen (Meyership), styremedlem Helge Otto Mathisen (Color Line), regionstyreleder Møre og Romsdal Ragnhild Gjøsdal (Thermo-Transit), regionstyreleder Kenneth Lindqvist (Viking International Transport & Spedition), regionstyreleder Agder Atle Johannessen (Greencarrier Shipping & Logistics AS) Fra administrasjonen manglet: Claus Haals, Thor Chr. Hansteen, Hilde Mannsåker, Tom Rune Nilsen og Merethe Goplen Gulliksen

20. - 21. mars ble årets regionsamling i NHO LT arrangert på Lengkollen i Asker. Hit inviteres NHO LTs hovedstyre, samt regionstyreledere og administrasjon.

Dag 1 var forbeholdt styremøte i NHO LT sentralt. Regionstyrelederne deltar i møtet som tilhørere. Talerett, men ikke stemmerett.

Dag 2 ble innledet med innlegg fra TØI: E-handel og digitalisering av bransjen.

Forøvrig er dag 2 regionenes dag. Regionstyrelederne presenterer sin respektiv region; hvilke aktiviteter og saker har vært til behandling i 2018 og hvilke planer er lagt for 2019.

De tilstedeværende ble imponert over arbeidet som gjøre ute i regionapparatet vårt. Mye engasjement og "stå-på-vilje".

Adm.direktør Are Kjensli takket regionene for det viktige arbeidet de gjør, og som i tillegg gjøres på en forbilledlig måte. 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: