NHO Logistikk & Transport

Innhold

Nye regler for kabotasje lar vente på seg

euflagg vaier i vinden

Photo by Markus Spiske on Unsplash

De foreslåtte endringene i reglene for kabotasje er fortsatt ikke endelig vedtatt i EU. Dagens regler om maksimalt tre kabotasjeturer i løpet av syv dager etter at den internasjonale lasten er levert gjelder derfor fortsatt.

Europakommisjonens Mobilitetspakke inneholder forslag til regelverksendringer på flere områder. Målet er å sikre et velfungerende marked for person- og godstransport på vei. Mobilitetspakken er delt i tre deler. Den første, som inneholder forslag til endringer i reglene om kjøre- og hviletid, kabotasje, kontroll og regler for utsending av arbeidstakere til andre land, kom i mai 2017. November samme år kom del 2, som fokuserer på miljø. Del 3, som ble lagt fram mai 2018, omfatter forslag knyttet til digitalisering, trafikksikkerhet og klima og miljø.

De ulike forslagene er fortsatt til behandling i Europaparlamentet og Rådet, og er ikke endelig vedtatt av EU. Det har vært mest uenighet rundt forslagene om kabotasje, utsendingsdirektivet og kjøre- og hviletid. For disse forslagene gjenstår forhandlinger mellom Europaparlamentet og Rådet. Med nyvalgt Europaparlament etter valget i mai, vil det sannsynligvis fortsatt ta noe tid før man oppnår enighet.

Forslaget som ligger på bordet om kabotasje, åpner for at man kan kjøre så mange kabotasjeturer man vil innenfor en tidsperiode på tre dager. Etter disse tre dagene må man returnere til hjemlandet for en "avkjølingsperiode" på 60 timer.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: