NHO Logistikk & Transport

Innhold

Positivt om sykefravær

Sykefraværsstatistikken 3. kvartal viser en positiv trend for bransjen vår.

Statistikken baseres på tallmateriale fra SSB og NHO.

Sykefraværsprosenten i sektoren Transporttjenester og lagring ligger noe over tallene for NHOs medlemsbedrifter totalt.

Sammenstiller man tallene for 3. kvartal 2016 med tallene for 3. kvartal 2017 og 2018 ser man en nedgang i sykefraværet for vår bransje i 2018.
2018 tallene er også lavere enn 3. kvartal 2015, altså de laveste på 4 år.

For NHOs medlemmer totalt er tallene forholdsvis stabile, men også her er det en liten nedgang fra 3. kavrtal 2017; fra 4,9 til 4,8.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: