NHO Logistikk & Transport

Innhold

Speditøren fikk et erstatningsansvar da han ikke fulgte stansningsinstruks

Merk at det viktigste poenget i denne saken er at varen fremdeles ble ansett å være under transport.

Høyesterett tok i dommen HR-2019-231-A (dissens 4-1) stilling til en transportørs
erstatningsansvar for utlevering av gods til en kjøper mot presentasjon av konnossement,
i strid med en selgers stansingsinstruks. Saken reiste en rekke spørsmål, hvorav spørsmålene
knyttet til stansingsrettens utstrekning og terskelen for å holde transportøren erstatningsansvarlig
var blant de av prinsipiell interesse.

Les hele artikkelen fra Simonsen VogtWiig (pdf)

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: