NHO Logistikk & Transport

Innhold

Stafettpinnen er overlevert

Stein Arve Sørensen har sittet som styreleder i Norske Flyspeditørers Forening siden 23. mai 2008. På årsmøtet i Berlin den 10. mai 2019 overlot han roret til Synnøve Thormodsæter.

Stein Arve Sørensen ( Jetpak) ble valgt inn i NFFs styre allerede i 2006 (årsmøtet i Praha 9. juni). I 2008 ble han valgt til styreleder. Når han nå har valgt å trekke seg tilbake, kan han imidlertid se tilbake på mange år som formann og sentral aktør i et styre som setter stadig sterkere fotavtrykk.

Stein Arve ble under NFFs ledersamling på Holmen tidligere i år utnevnt til æresmedlem, og fra utnevnelsen kan vi lese: 

Stein-Arve har gjennom i en «mannsalder» vært en viktig pådriver og nettverksbygger for og på vegne av bransjen.  Hans brennende engasjement, kreativitet og løsningsorienterte innstilling har bidratt til positiv utvikling ikke bare for bransjen men også for bransjens kunder.  Stein-Arve har både vært en brobygger for aktørene i bransjen, kjempet for rammebetingelser og viktige prinsipper og vært en synlig representant gjennom media, noe et  Google-søk på kombinasjonen Stein-Arve Sørensen og flyfrakt som gir 2130 resultater er et godt bevis på.

 I sine år som leder har Stein-Arve gjennom sitt nettverk og sin kompetanse vært en sterk bidragsyter til at NFF er blitt en viktig organisasjon. Han har bidratt til å styrke samarbeidet med mange aktører. (.....)

Nok et "farvel"
En annen som har bidratt i NFFs styre i mange år, Bjørn Otto Andreassen fra Bring (avd. Sola), gikk også ut av styret ved årsmøtet i Berlin. Bjørn Otto ble valgt inn i NFF styret i 2010 og har ivaretatt interessene på sør-vestlandet på en utmerket måte, i tillegg til å dele av sin kunnskap og erfaring etter mange år i bransjen. 
Bjørn Otto ble ved årsmøtet valgt inn i NFFs valgkomite for perioden 2019-2020.

 

Når noen går ut, kommer andre inn
Jannike Cappelen, Branch Manager Air & Sea Freight Scan Global Logistics AS (avd. Stavanger) og Søren Madsen, Manager Airfreight DSV Air & Sea ble valgt inn som nye i NFFs styre.


Synnøve Thormodsæther ble av generalforsamlingen valgt som ny styreleder. Synnøve har sittet i NFFs styre siden 2014. Til daglig er hun National Airfreight Manager hos Kuehne + Nagel i Bergen. Synnøve har gjennom sin periode som styremedlem vist seg som svært kunnskapsrik, engasjert og samlende.  
Vi gratulerer og gleder oss til fortsettelsen.

For øvrig består NFFs styre av Lars Martin Ophus, Blue Water Shipping, Arild Østbråthen, Schenker og Roy Midtskogen, Greencarrier Shipping & Logistics

NFFs styre 2019

Bak fra venstre: Lars Martin Ophus (Blue Water Shipping), Arild Østbråthen (Schenker), Roy MIdtskogen (Greencarrier Shipping & Logistics). Foran fra venstre: Synnøve Thormodsæter (Kuehne + Nagel), Jannike Cappelen (Scan Global Logistics). Søren Madsen (DSV Air & Sea) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: