NHO Logistikk & Transport

Innhold

Midler til støtteordning for gods på bane

Ministre, Stortingspolitikere og NHO LT på ALnabru i forbindelse med lanseringen av ny støtteordning for gods på bane

Fra venstre: Jon Gunnes (Venstre), Klima- og Miljøminister Ola Elvestuen, Are Kjensli (NHO LT), Samferdselsminister Jon Georg Dale, Hans Fredrik Grøvan (Krf) og Helge Orten (Høyre)

Regjeringen foreslår ny støtteordning for gods på jernbane i revidert nasjonalbudsjett. -Dette er en sak vi i NHO Logistikk og Transport har jobbet hardt og lenge for, sier Are Kjensli, adm. direktør i NHO Logistikk og Transport.

Støtteordningen kommer "i grevens tid" i lys av den økonomisk krevende situasjonen i godstogselskapene. -Det er svært gledelig at samferdselsministeren har lyttet til næringen. Dette er helt nødvendig for å sikre at vi fremdeles har godstransport på bane når utbyggingen av infrastruktur gir grunnlag for å kjøre lengre tog om noen år, sier Are Kjensli, adm. direktør i NHO Logistikk og Transport.

- Vi har som ambisjon å frakte mer gods på bane. Det er positivt for både framkommeligheten på vei, miljø og trafikksikkerheten. Regjeringen arbeider med å gjøre transport på jernbane mer pålitelig. Dette er i første rekke infrastrukturtiltak som først vil få effekt om noen år. Støtteordningen kommer i tillegg til dette, og er ment som en midlertidig ordning i inntil tre år for å få godsnæringen på bane ut av en krevende periode, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

-Det er ikke dette som redder godstransport på bane for all fremtid, men ordningen vil sikre fortsatt drift hos jernbaneselskapene uten at kapasiteten reduseres ytterligere. Samtidig gir det kjøperne av denne transporten, i første rekke de store samlasterne, en nødvendig sikkerhet for at de fortsatt kan satse på jernbane, fortsetter Kjensli. Han understreker at jernbaneselskapene fortsatt må være konkurransedyktige på pris og punktlighet.

En reell målsetting er i første rekke å sikre videre det volumet som går på bane i dag, og på kort sikt ta igjen det som ble overført til vei som følge av kapasitetsneddragningen på 15-20 prosent i desember i fjor.

Støtteordningen foreslås til kombitransport og vognlast, fordi det er her konkurransen mot veitransport er sterkest. Støtten skal utbetales til togselskapene basert på netto tonnkilometer gods kjørt på bane. Det forutsettes at ordningen godskjennes av ESA før støtte kan utbetales. Ordningen skal gjelde for inntil tre år.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: