NHO Logistikk & Transport

Innhold

Tolletaten omorganiserer

Tolletaten går over til en divisjonsbasert organisering fra 1. juni 2019. I den anledning har tolletaten sendt ut følgende informasjon:

Omorganisering av Tolletaten fra 1. juni 2019

Vi vil med dette informere om at Tolletaten går over til en divisjonsbasert organisering fra 1. juni. Etaten organiseres med et direktorat, som i dag, og to landsdekkende fagdivisjoner for operativ virksomhet, grensedivisjonen og vareførselsdivisjonen. Det betyr også at tollregionene opphører fra samme dato.

• Grensedivisjonen har blant annet ansvar for grensekontroll og ekspedisjon ved tollstedene. Divisjonsledelsen blir plassert i Mosseområdet. Divisjonsdirektør er Heidi Vildskog.

• Vareførselsdivisjonen har blant annet ansvar for deklarasjonskontroll, etterkontroll og prosedyreoppfølging. Divisjonsledelsen er plassert i Bergen og divisjonsdirektør er Ivar Sletten.

• I direktoratet blir det en ny regel- og prosedyreavdeling. Kontrollavdelingen og Toll- og vareførselsavdelingen opphører. Pål Hellesylt er leder for den nye avdelingen.
• Tollstedene består som før, men er knyttet opp mot en eller begge divisjoner i stedet for en geografisk region.


Kontakt med Tolletaten
Virksomheter som har kontaktpunkter i Tolletaten i dag, skal fortsatt ha de samme kontaktene inntil nærmere beskjed blir gitt. Felles kontaktinformasjon til Tolletaten er den samme som før. Post skal ikke lenger adresseres til enkelte tollregion, men ganske enkelt til Tolletaten.

Organiseringen vil ikke ha konsekvenser for etatens tilgjengelighet for brukere og næringsliv. Tollsteder og åpningstider er som tidligere.

Dersom du har en pågående sak med Tolletaten, skal du fortsatt forholde deg til samme kontor som før. Søknader som tidligere har blitt sendt til tollregionene, skal nå sendes til Tolletaten.

Ekspedisjonsenheten som næringslivet fortoller mot, blir ikke endret fra 1. juni. Du forholder deg til de samme ekspedisjonsenheter som tidligere, og disse fremgår av din TVINN-tillatelse.


Divisjonsorganisering gir en fleksibel og helhetlig etat
Tolletaten er i gang med omfattende digitalisering som skal gi næringslivet bedre tjenester. Den nye organiseringen skal sette enda mer trykk på digitaliseringsarbeidet. Vi skal etter hvert bygge spesialistenheter som skal behandle saker fra hele landet. Dette skal gi likere og raskere behandling av kundene våre. De nye divisjonene skal i tillegg gi større kraft til kontrollvirksomheten, slik at vi kan stoppe uærlige aktører og bidra til like konkurransevilkår for næringslivet.

Mer om bakgrunnen for omorganiseringen finnes på toll.no.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: