NHO Logistikk & Transport

Innhold

Diverse spørsmål til tolletaten og svar om VOEC sendinger

Datoen 01.04.2020 nærmer seg, og spedisjonsbransjen (og kundene) mangler fremdeles noen VOEC-avklaringer.

 1. Aktørene har kanskje litt ulik tilnærming kan det virke som, hvor noen speditører tenker å søke om frigivelse av sine VOEC allerede direkte på grensen.
  Bring vil muligens kunne gjøre det samme for noen transporter, men er dette egentlig en ønsket prosess for Tollregion Øst-Norge (Svinesund)?
  Tenker man evt. å legge VOEC-manifest inn i piloten for ekspressfortolling, eller noen liknende for å oppnå en smidig forenklet ekspedisjonsløsning?

  Planen så langt er at VOEC sendinger skal meldes og deklareres i manifestløsningen derfor vil det ikke være nødvendig å benytte TVINN (og derfor ikke Ekspressfortollingen).  TVINN skal i utgangpunktet bare være en nødløsning og derfor lages det heller ingen løsning opp mot ekspressfortolling. I manifestløsningen skal det sendes manifest 2 timer før grensepassering, og fravær av kontrolloppdrag fra Toll skal gi frigivelse. (Her kan det komme endringer etter hvert som systemet utvikles og man høster erfaring)

 2. Bring er forespeilet at VOEC vil kunne komme inn til oss fra Europa på T-dok til Oslo, i fra flere internasjonale aktører.
  Hvordan skal vi som tollagerholder da bekrefte mottak og fullføre prosedyren i NCTS – ref. at vi ikke ønsker å tildele vårt godsnummer (tollageransvar)?

  Ankomst på transittering er en utfordring, men vi mener at VOEC -nummer kan være en måte å avslutte transitteringen på, men vi har ikke hatt tid til å vurdere alle aspektene rundt dette. 

  Men vi er enig i at man ikke skal godsregistrere VOEC-sendinger inn på tollager, da det ikke er noe toll- og avgifter å betale, men vi kan også vurdere alternativer til godsnummer for å avslutte en T.
  Merk at manifest må avleveres rettidig uansett .

 3. Har TOD evt. funnet frem til en fullgod løsning på denne utfordringen? 

  Så svaret her er et klart mja..

 4. Godkjent VOEC-avsender skal avgi EDI-forhåndsinformasjon via speditør, og merke sendingene sine med eget VOEC-nummer (i fil og/eller på label, evt.)
  Guidelines sier ikke noe spesifikt om hvilke VOEC-opplysninger som skal avgis, noe som sikkert er essensielt for risikovurdering og evt. stikkprøvekontroll.

  Det er bare VOEC nummeret som skal oppgis som referanse til VOEC-ordningen, men så skal opplysningene i manifestløsningen levers sammen med dette (Evt. så ska VOEC-nummeret være på forsendelsen hvis man ikke kan sende det elektronisk)   (Sjekk informert fra møter med bransje og programvareleverandører, du får løsningsdesign tilsendt (se neste svar)

 5. Vi stusser på at det ikke sies noe mer spesifikt om hvilken EDI og sendingsdata myndighetene krever å få oppgitt fra VOEC-aktør ;
  - avsender/mottaker, sendingsnummer-ID, varetype, antall, salgsverdi per artikkel, vekt, opprinnelse, etc.

  Løsningsdesign vil bli oversendt

 6. Erfaringsmessig har disse VOEC-aktørene også en viss returandel, så retningslinjer for returhåndtering og -dokumentasjon virker også uklare.

  Dette er ikke helt avklart, i det varer under 5000 kroner (VOEC er opptil 3000 kr) ikke trenger å eksportdeklareres, med mindre det er restriksjoner eller det er refusjoner, men der er det vel snakk om større for forsendelser som sendes samlet til en aktør?

  Her må jeg komme tilbake.

   

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: