NHO Logistikk & Transport

Innhold

Regler knyttet til egenmelding tilbake til "normalt" fra 1. juni

Foto: Kelly Sikkema, unsplash.com

På Arbinn er nå alle artikler, QA og digitale håndbøker oppdatert etter reversering av krav på 16 dager egenmelding som kom i forbindelse med covid-19.

  • Fra 27. mars til 1. juni 2020: Arbeidstaker som har arbeidet hos arbeidsgiver i minst fire uker kunne bruke egenmelding de første 16 dagene. Denne ordningen varte til 1. juni 2020, og var ikke begrenset til koronalrelatert fravær.
  • Etter 1. juni 2020: For sykefravær med første fraværsdag f.o.m. 1. juni 2020 gjelder de alminnelige reglene om arbeidstakers rett til å benytte egenmelding. Det innebærer at arbeidstakeren må ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder for å ha rett til å bruke egenmelding. Arbeidstakeren kan bruke egenmelding i inntil tre dager av gangen, og egenmelding kan brukes inntil fire ganger i løpet av 12 måneder, med mindre virksomheten har avtale om utvidet rett til egenmelding.

Les mer om regler knyttet til egenmelding her (arbinn.no)

 
Nytt på arbinn: 

Nye artikler og veiledere:

Nye maler: 

Temaside:

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: