Tjenestepensjon - premieinnbetaling under permittering

NHO LT har fått et innspill fra flere bedrifter som ber oss om å ta opp muligheten for at Staten kan dekke pensjonsinnbetalinger til OTP for arbeidstakere som er permitterte.

Både NHO og LO har engasjert seg i forhold til denne saken, og har skrevet felles brev til Finansdepartementet og Finanstilsynet, datert 20. mars.

I brevet har NHO og LO gitt uttrykk for at det er positivt hvis man kan finne en alternativ løsning som begrenser utmeldinger av arbeidstakere fra pensjonsordningene grunnet permittering.
NHO og LO har bedt om at det gis mulighet for alternativ som bedrifter kan velge som ikke medfører økt belastning for bedriftene utover minimale endringer.
En slik mellomløsning mener NHO og LO vil være til klar fordel for den permitterte.
I denne forbindelse har de skissertfølgende frivillige alternative løsning for bedriftene:

  • Permitterte blir stående som medlem i ordningen.
  • Sparing opphører (pensjonsgrunnlag settes til null, noe som også er i samsvar med at den permitterte ikke mottar lønn).
  • Risikodekninger opphører, men den enkelte kan opprettholde disse gjennom at de ansatte får 6 (12) mnd. på å benytte seg av fortsettelsesforsikring.

Bedriften vil da for perioden med permittering kun betale for administrasjon og forvaltning for disse personene.

NHO har også jobbet med å se på om kostnader til pensjon og forsikring kan tenkes inn mot krisepakken, en om dette kommer med i den endelige krisepakke som presenteres på fredag er foreløpig uklart.
Saken blir fulgt opp når nærmere avklaring foreligger.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: