Yrkessjåfører får på nytt unntak for kjøre- og hviletidsbestemmelsene som en følge av Covid 19-pandemien

Nyhet, HMS, Arbeidsrett

Publisert

Foto: Vidar Nordli Mathisen, unsplash.com

Statens vegvesen skriver på sine hjemmesider at når en sjåfør er underlagt innreisekarantene kan sjåføren samtidig ta normal ukehvil i kjøretøyet.

Vegdirektoratet har bestemt at yrkessjåfører som ved grensepassering skal dokumentere egnet oppholdssted for å gjennomføre innreisekarantene, kan vise til at de kan avholde også normal ukehvil i kjøretøyet dersom de ikke har tilgang på annet oppholdssted.

Hvordan ordningen med karantenehotell skal praktiseres er fastsatt i rundskriv fra Justisdepartementet som også finnes via lenken til vegvesen.no: https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/nytt-korona-unntak-for-yrkessjaforer

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: