19 % forventer forverring av markedsutsikter de neste 6 måendene

Publisert

Foto: unsplash.com.

Resultatene for desember-undersøkelsen til NHO er klare, og for vår bransje er tallene relativt stabile selvom vi ser en noe nedadgående trend på optimismen.

Om undersøkelsen
Undersøkelsen er gjennomført av NHO, 8. - 13. desember (nr. 26 i rekken)
Totale svar: 2276
NHO LT svar: 38 (forrige undersøkelse, oktober: 50)
Det er ikke vektet for bedriftenes størrelse eller bransjetilhørighet.

 

Resultater for medlemmer knyttet til NHO Logistikk og Transport

  • 38 % vurderer den generelle markedssituasjonen som god. I siste undersøkelse var resultatet på samme spørsmål 50 % .
    8 % oppgir situasjonen som dårlig.

  • 29 % sier at omsetningen har økt  sett i lys av samme periode i fjor. (36 % ved siste undersøkelse). 55 % mener den er som i fjor/som normalt.

  • 24 % oppgir lavere etterspørsel eller kansellering av ordre som følge av koronaviruset.

  • 19 % tror markedssituasjonen vil forverres de neste 6 månedene, mens 16 % tror på bedring.

  • Når det kommer til likviditetsproblemer oppgir 8 % at de opplever at bedriften mangler penger til å betale regnininger. (opp fra 4 %).

  • Ingen oppgir at de har permitterte pr. i dag, men 21 % tror de vil ha permitterte om to uker.

Nøkkeltall for norsk næringsliv

På denne siden presenterer NHO ferske funn fra medlemsundersøkelsene  som kjøres i forbindelse med Covid-19. Her finner du også NHOs prognoser for norsk økonomi.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: