27 % oppgir økt omsetning i forhold til samme periode i fjor

Nyhet, Tall og fakta, HMS, Arbeidsrett

Publisert

Ca. 50 % av NHO LTs medlemsbedrifter melder om lik eller økt omsetning siste fire uker sett opp mot samme periode i fjor. Store variasjoner bransjene i mellom i denne månedens undersøkelse.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av NHO 2. - 9. mars (nr. 17 i rekken)
Totale svar: 3275
NHO LT svar: 50 (forrige undersøkelse, 2. - 9. februar: 58)

 

Resultater mars mot resulater februar
  • 46 % oppgir at de har  merket lavere etterspørsel eller kansellering av ordre de siste fire ukene. Ved forrige undersøkelse svarte 60 % bekreftende på dette
  • 27 % oppgir økt omsetning de siste fire ukene, 25 % oppgir at den er som i fjor mens 48 % oppgir lavere omsetning. Tallene ved siste undersøkelse var henholdsvis 16 %, 26 % og 59 %
  • Tallene for antall permitterte i bedriften er ganske stabile. 23 % oppgir at de har permitterte mot 26 % i ferbuar
  • 32 % tror de vil ha permitterte også om to uker, mens 28 % svarte ja på dette sist
  • Når det gjelder gjennomførte og planlagte oppsgelser er tallene for vår bransje her helt stabile skal vi tro svarene i uundersøkelsen.  16 % oppgir at de har gjennomført oppsigelser, mens 20 %  planlegger for oppsigelser som følge av viruset
  • Kun 4 % oppgir likviditetsproblemer, ned fra 10 % i februar
  • 2 % vurderer det som en reell risiko at bedriften går konkurs. Dette er samme resultat som ved siste undersøkelse

Nøkkeltall for norsk næringsliv

På denne siden presenterer NHO ferske funn fra medlemsundersøkelsene  som kjøres i forbindelse med Covid-19. Her finner du også NHOs prognoser for norsk økonomi.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: