NHO Logistikk & Transport

Innhold

50% kutt i utslippene

Nyhet, Næringspolitikk, Miljø og klima

Publisert

Nå skjer det, sier Ole A. Hagen. Vi har samlet ulike medlemsorganisasjoner og bransjeforeninger for å realisere det grønne skiftet, altså 50% reduksjon i utslippene fra næringstransporten innen 2030.

Ved å samle verdikjeden, dele kunnskap og utvikle verktøy skal vi nå gjøre en kraftfull innsats for å kutte utslippene.

Ole A. Hagen

Det er  Grønt landtransportprogram som skal bidra til å realisere denne målsetningen.

Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn deltok i dag på lanseringswebinaret av Grønt landtransportprogram i regi av 20 medlemsorganisasjoner.

Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn


Ole A. Hagen, næringspolitisk dirkektør i NHO LT er også endel av sekretariatet for Grønt landtransportprogram. Han forteller at programmet har samlet 20 medlemsorganisasjoner (NHO, Virke, LO, Zero, Enova), i tillegg til bransjeforeningene for transport og logistikk samt buss, landbruk og bygg/anlegg som alle er med for å mobilisere næringslivet for å realisere det grønne skiftet.


- Vi vet at vi må gjøre store kutt i klimagassutslippene våre, og i Norge har vi mye å hente på transport og logistikk. I langstrakte Norge har vi mye næringstransport på vei, det er derfor bra og nødvendig at bransjen finner sammen for å utvikle lav- og nullutslippsløsninger raskere, sier klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn.
Grønt landtransportprogram har fått støtte fra Regjeringen, og organisasjonene har inngått et formelt og forpliktende samarbeid.


- Vi vil invitere næringslivet til å delta i pilotprosjekter og stimulere til et bredt teknologiskifte, sier Hagen. Programmet skal bistå norske selskaper med å kutte utslipp raskt og kostnadseffektivt. Vi bygger en arena for samhandling mellom organisasjoner, bedrifter og myndigheter. Ved å samle verdikjeden, dele kunnskap og utvikle verktøy skal vi nå gjøre en kraftfull innsats for å kutte utslippene.

Det er mange utfordringer, særlig for tungtransporten. Det finnes knapt lynlading for tunge kjøretøy og hydrogen er på teststadiet. For biogass er det stort sett Oslofjord-området og Stavanger som har et tilbud om tanking. Her vil vi teste ut og komme med forslag til hvilken lade- og fylleinfrastruktur vi skal ha for fremtiden, avslutter Hagen.

Bred tilslutning fra organisasjoner og næringsliv

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: