«Landbasert spedisjon» - et nytt kompetanseprodukt fra NHO LT

NHO LT lanserer «Landbasert spedisjon» - et nytt og komprimert firedagers kompetansetilbud til speditører og befraktere med fokus på frakt av gods på bil og bane.

Allerede i mars tester vi dette nye kompetanseproduktet og derfor er det kort påmeldingsfrist. 

Dette er et direkte svar på bransjens ønske om et fokusert tilbud for speditører med bare landbaserte transporttjenester, eller til spesialiserte bilspeditører og -befraktere hos større samlastere. For øvrig er utdanningen høyst relevant også for vareeiere som ønsker om å øke sin interne kompetanse innen landtransport.

Selv om alle i bransjen synes enige om at den allsidige speditørens kompetanse bør dekke kombinerte transporter på tvers av alle transportformer, så tillater dagens bemanningssituasjonen ofte ikke det fraværet fra jobben som kreves av den fulle Speditørskolens komplette pensum over fire samlinger.

For å senke terskelen til et solid kompetansepåfyll, med fokus på bil/bane, har vi laget en komprimert «pakke» som reduserer speditørens fravær fra produksjonen. Med fokusert og komprimert mener vi at utdanningen er satt sammen slik at den dekker akkurat den kunnskap og de ferdigheter som er kritiske for tilrettelegging og gjennomføring av korrekt, sikker og ikke minst lønnsom fremføring av gods på vei og bane.

I tillegg omfatter modulen NSAB 2015, relevante lover og myndighetskrav, farlig gods, ordrens økonomi og lønnsomhet, samt tollprosesser.

Men hvordan er det mulig å dekke så mye fag på fire dager? Forklaringen er at selv om det bare er fire dagers samling og fravær fra kontoret, så er omfanget av den samlede innsatsen større. Utdanningen krever nemlig god forberedelse og en avsluttende hjemmecase med evaluering og vitnemål. I flere av fagene er mye av eller hele det teoretiske grunnlaget etablert før samlingen, f.eks. via nettkurs eller digital undervisning på Teams/Zoom. Dette innebærer at det på samlingene i hovedsak fokuseres på casearbeid og bygging av matnyttige ferdigheter.

Et tilbud også til vareier!

Vareeiere med betydelige transportbudsjetter har innsett at intern speditørkompetanse forbedrer deres dialog med sine speditører og samlastere.  Det å snakke samme språk øker mulighetene for å samarbeide om optimering av inngående og utgående vareflyt.

Utdanningen er sammenfallende med Speditørskolens samling 1 som gjennomføres 15. til 18. mars, altså ganske snart. Derfor haster det med påmelding og oppstart av forberedelsene. Det er begrenset med plasser - først til mølla gjeder. 

Se detaljer om utdanningen Landbasert spedisjon her. 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: