NHO Logistikk & Transport

Innhold

Digital regionsamling i NHO LT

Foto: Silje Vhile Braaten

- Regionene er svært viktige. De jobber med konkrete utfordringer for sin region. Dagens samling viser et imponerende engasjement, uttalte Are Kjensli etter møtet.

Til regionmøtet som ble arrangert 18. mars var alle regionstyreledere, hovedstyret samt administrasjonen i NHO LT invitert. Samtlige 8 regioner var representert og store deler av hovedstyret og administrasjonen deltok også.

Hver region orienterte om året 2020, oppturer og nedturer, fanesaker og tanker om fremtiden. 

Medlemsmøter

Flere regioner ser det som utforende å få samlet medlemmene til møter. Det er vanskelig å være relevant nok i mylderet av seminarer og kurs som arrangeres andre steder. Noen landsdeler har i tillegg en infrastruktur og store avstander som en ekstra hindring. Dette til tross gjør foreningene en fantastisk innsats for å holde liv i regionene. 

Felles for mange av foreningene som har god oppslutning på sine møter kan synes å være de som har et fast årshjul. Det er forutsigbart for medlemmene å forholde seg til, og også for arrangørene.

Noen av foreningene har jo også et innleid sekretariat, og dette er klart en stor drahjelp.

Representantene - og kvinneandel!

Styresammensetningen sett under ett viser at medlemsbedriftene og de ulike segmentene er godt representert. Her finnes alt fra de store samlasterne, til mindre lokalbedrifter.

Spesielt utmerker styret i Møre & Romsdal seg, hvor hele 7 av 8 styremedlemmer er kvinner! Det er en gladsak for en bransje som fremdeles må sies å i stor grad være dominert av menn.

Samferdselspolitikk

Av viktige samferdselspolitiske saker som ble løftet frem var det infrastruktur i form av vei som ble fremhevet spesielt på vestkysten og nordover. Både E39, Møreaksen og E6 Sørfold ble nevnt. I Agder er det fokus på Jyllandskorridoren og havn, mens region Øst trakk frem ulike strekk på Østlandet som rv4, E18 og E134. Norske Flyspeditørers Forening er pådriver for å få etablert en godkjenningsordning av transportører.

På besøk

Både adm. direktør Are Kjensli og næringspolitisk direktør Ole Hagen var svært fornøyde med møtet. Det var hyggelig å "se" folk, bli bedre kjent og ikke minst orienteres om hvilke saker det jobbes med og hva som er viktigst for representantene våre rundt om i landet. Disse innspillene vil administrasjonen ta med videre inn i høstens arbeid.

Vi gleder oss til å komme på besøk til dere, så snart det lar seg gjøre, avsluttet Are Kjensli.

 

Fra regionene deltok:
  • Alf Øverli (Nord)
  • Leif Jarle Christiansen (Midt)
  • Ragnhild Gjøsdal (Møre&Romsdal)
  • Tone Wåge (Vestlandet)
  • Cathrine Ogne og Morten Nevland (Rogaland)
  • Atle Johannessen (Agder)
  • Kjell-Arne Eloranta (Øst)
  • Synnøve Thormodsæter (NFF)

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: