NHO Logistikk & Transport

Innhold

En av fire har permittert

Nyhet, Tall og fakta, HMS

Publisert

Foto: ScanStockPhoto

Nytt år, ny undersøkelse. Til tross for at resultatene fra årets første undersøkelse vitner om at situasjonen for vår bransje i all hovedsak går i forsiktig positiv retning, oppgir 26 % at bedriften pr. i dag har ansatte permittert.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av NHO i uke 1 (nr. 15 i rekken)
Totale svar: 3624
NHO LT svar: 47 (forrige undersøkelse, i uke 50-51: 57)

 

Resultater uke 1, mot resultater uke 50-51
 • 40 % oppgir at de har opplevd lavere etterespørsel eller kanselleringer av ordre som følge av koronaviruset de siste 4 ukene. 
  39 % svarte bekreftende på dette rett før jul.

 • 34 % oppgir økt omsetning i forhold til samme periode i fjor, 32 % oppgir at omsetningen er lik mens 34 % svarer at omsetningen er redusert.
  Tilsvarende tall fra undersøkelsen før jul er henholdsvis 25 %, 35 % og 39 %. Altså en positiv trend  for omsetning hos våre medlemmer.

 • Når det gjelder permitteringer, oppgir hele 26 % at bedriften har permittert 1 eller flere ansatte.
  28 % tror de fremedeles vil ha ansatte i permisjon om 10-14 dager (les: midten av januar).
  Samme trend ser vi for NHOs medlemsbedrifter som helhet, hvor en av tre oppgir at de har ansatte i bedriften permittert. 

 • Tallene for spørsmål knyttet til oppsigelser går i positiv retning. 
  15 % oppgir at de har gjennomført oppsigelser som følge av corona, mens 9 % oppgir at de har planer om oppsigelser av samme grunn.
  Ved forrige undersøkelse var resultatet 19 % både på gjennomførte og planlagte oppsigelser. 

 • 11 % oppgir at de har likviditetsproblemer mens 6 % oppgir at det er en reell risiko for at bedriften vil gå konkurs.
  12 % bekreftet likviditetsproblemer før jul, mens kun 2 %  så det som en reell risiko å gå konkurs. 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: