Er næringstransport uten klimautslipp mulig?

Svaret får du tirsdag 17. august kl. 11 på Mør Biffhus i Arendal. Medvirkende foruten NHO Logistikk og Transport er bl.a. adm.direktør i NHO Ole Erik Almlid og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Arrangementet er også tilgjengelig via streaming.

Norge har mål om å halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030. Næringstransporten står for to tredjedeler av utslippene, og varetransporten ligger an til å øke jevnt fremover. Hva er alternativet til fossilt drivstoff for lastebiler, busser, anleggsmaskiner og traktorer? Hvordan halverer vi utslippene på ni år?

Program:Programleder for arrangementet er næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport, Ole Hagen.

 

  • Presentasjon av Grønt landtransportprogram
  • GLP som offentlig-privat samarbeid, Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn
  • Pilotprosjekt for batterielektriske tunge lastebiler – Asko m.fl
  • Teknologistatus og barrierer for elektrisistet, biogass, biodrivstoff og hydrogen, TØI med flere
  • Panelsamtale med politikere: Virkemidler for teknologiskifte i næringstransporten

Se programmet i sin helthet her

Arrangementet strømmes her: https://myonvent.com/event/arendalsuka-2021-nho-fellesskapet/register?registerAsParticipant=true

 

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: