NHO Logistikk & Transport

Innhold

NHO Logistikk og Transport møtte veidirektøren om fremkommelighet

Nyhet, Næringspolitikk, Rammebetingelser

Publisert

Veidirektør Ingrid Hovland hadde invitert til møte med brukere for å få innspill til å utvikle sin organisasjon. Veivesenet har ny organisering og ser på fremkommelighet som et av områdene hvor de bedriver enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet.

Næringspolitisk direktør Ole A. Hagen spilte inn infrastrukturen, sammenhengende veinett, modulvogntog og nasjonal infrastruktur for bærekraftig dristoff (lynladere, biogass, hydrogen). Vi spilte også inn behovet for den digital infrastruktur, slik at vi kan med sensorteknologi fra veinettet kan få bedre informasjonsløsninger og kommunikasjon med lastebilene/godsaktørene. Med på møte var også konsernsjef Bernt Reitan Jensen i Ruter og Stig Skjølstad i NAF.

Med Statens vegvesens strategiske initiativ «Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet» ønsker SVV å rette søkelyset på det interessenter oppfatter som de viktigste drivere, årsakene og tiltakene som kan medvirke til å nå målsettingene om bedre framkommelighet for brukerne. Vi vil bruke denne dialogen som et grunnlag for tiltak på kort, mellomlang og lang sikt. Gjennom det arbeidet SVV nå legger opp til ønsker vi å ha regelmessig kontakt med dere som en referansegruppe, eventuelt utvidet med noen flere for å kunne avstemme utvikling av tiltak.

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: