Ikke helt fornøyd

Ole A. Hagen

- Samlet sett er det små endringer i statsbudsjettet mht. samferdselsbudsjettet. Likevel er det små, men viktige nyanser i det nylig fremlagte budsjettet, sier næringspolitisk direktør Ole Hagen.

Etter en grundigere gjennomgang av statsbudsjettet som Trygve Slagsvold Vedum presenterte i Stortinget har vi følgende kommentarer.

- Vi er ikke helt fornøyde med dette budsjettet, sier næringspolitisk direktør Ole A. Hagen. Samlet sett er det små endringer i statsbudsjettet mht samferdselsbudsjettet. Likevel er det små, men viktige nyanser i det nylig fremlagte budsjettet. 
Det er blant annet kuttet 270 MNOK til mindre investeringer på vei (kap 1320. post 30). Det er et kutt som kunne forsvares om man flyttet de til drift og vedlikehold av vei eller bane, men det gjøres ikke. Mao. næringslivet får ikke noe bedre infrastruktur med dette budsjettet.

- På plussiden; Incentivordningen for gods på bane øker med 10 MNOK, det er positivit, sier Hagen. Også kuttene i fergetakster er positivt, men vi forutsetter at takstene også kuttes for næringslivet.

Satsing på klima og Enova, men…

Vi er noe avventende når det gjelder Støre-regjeringens arbeid med klima. Det er meget positivt at det bevilges 1,1 mrd kr mer til å utvikle ladeinfrastruktur og økt ramme for Enova. – Det er imidlertid næringslivet som skal realisere skiftet og vi må nok jobbe tettere sammen i et partnerskap for å sikre kuttene i klimagassutslippene.

Ikke bra med kutt i forskningssentre for bærekraftig transport

- Det er ikke bra klimasignaler fra Regjeringen at varsler kutt i i satsingen på forskningssentre for bærekraftig transport. Det er stort behov for å få fart i arbeidet med den grønne omstillingen og vi er inne i en fase hvor vi ikke har alle svarene og hvor kunnskapsutvikling og innovasjon må spille en stor rolle.

- Vi kan heller ikke se at det er foreslått kutt i bompengeavgiftene for biogass-biler. For bransjen vår er det helt nødvendig å sikre rammebetingelsene, slik at selskapene vil investere i nullutslippskjøretøy, avslutter Hagen.

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: